Of het nu gaat om voetbal, tennis, zwemmen of atletiek, verenigingen in alle takken van sport zagen de afgelopen decennia grote veranderingen in hun ledenbestand. Het gaat daarbij niet alleen om de omvang of samenstelling, maar ook de manier waarop lidmaatschappen worden ingevuld is veranderd.

Een deel van de sportverenigingen slaagt erin mee te veranderen en meer mensen aan zich te binden, terwijl een ander deel kampt met een toenemend ledenverloop, een vergrijzend kader en een afnemende ledeninzet. Het ‘marktaandeel’ van de georganiseerde sport (sportverenigingen) is de laatste jaren geslonken in het voordeel van de on- en anders georganiseerde sport (bij commerciële aanbieders,
zoals fitness, events en zwembaden en sporten in de openbare ruimte). Oorzaak hiervan is een veranderende wereld en daarmee andere behoeften van mensen. Veel sportverenigingen worstelen met de vraag : hoe gaan we om met deze veranderingen? Hoe kunnen we onze leden behouden? En welke aanpassingen zouden we kunnen doen om nieuwe leden naar onze vereniging te trekken?

In de whitepaper ‘flexibele lidmaatschappen’ zetten we de elementen van deze veranderende wereld die invloed hebben op sport uiteen. We laten een aantal praktische voorbeelden zien van hoe sportverenigingen en – bonden hierop inspelen. In de 5e paragraaf hebben we verschillende flexibele lidmaatschapsvormen op een rij gezet. Afsluitend laten we een stappenplan zien dat een sportvereniging kan volgen bij het inspelen op de vraag naar flexibiliteit. Dit document heeft als doel sportverenigingsbestuurders te inspireren na te denken over de noodzaak in te spelen op de veranderende behoeften van mensen.

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen
Martine Willemse

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg
Fragette Jagt