Sporten bij een sportclub draait niet alleen om het (aan)leren van sporttechnische vaardigheden. De sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jonge sporter zijn zeker zo belangrijk. Te denken valt aan het functioneren in een groep, omgaan met tegenslag, doorzettingsvermogen en het accepteren van leiding. Niet voor niets wordt gesteld dat – na het gezin en de school – de sportclub het derde opvoedmilieu is. Vanzelfsprekend is de rol van de trainer-coach hierbij cruciaal.

Naarmate je als trainer beter in staat bent een positief en stimulerend sportklimaat te creëren en daarnaast óók goed kunt reageren op verstorend gedrag, zal je bijdrage aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van je sporters groter zijn. Daardoor wordt er vooral op persoonlijk vlak meer gewonnen.

De (bij)scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen. Een diploma is niet vereist. Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Opzet/Programma
Allereerst leer je in deze (bij)scholing de vaardigheden om een positief en stimulerend sportklimaat te creëren waarbinnen iedereen zich sociaal veilig voelt en zich met plezier optimaal kan ontwikkelen. Kernbegrippen daarbij zijn ‘structureren’ en ‘stimuleren’. Structuur moet geen knellend keurslijf van afspraken zijn. Een goede structuur zorgt voor duidelijkheid en houvast, maar biedt ook ruimte voor ontwikkeling. Stimuleren omvat onder andere positief coachen, aandacht geven aan het goede, primair de nadruk leggen op verbetering van de eigen vaardigheden en minder op het resultaat, winst of verlies.

Tevens train je je vaardigheden op juiste wijze om te gaan met kleinere en grotere verstoringen. Wanneer reageer je en hoe reageer je? Als trainer sta je vaak voor de keus: negeren of ingrijpen? Je leert in welke situatie welke reactie het meest effectief is. Hoe ga je om met de eigenwijze jonge sporter die altijd liever zijn eigen gang gaat? Hoe ga je om met degene die de sfeer juist minder positief en minder sociaal veilig maakt. Of met degene die jouw rol en gezag ondermijnt?

Tot slot oefen je met een eenvoudig gespreksmodel eventuele correctiegesprekken. Want hoewel je natuurlijk primair sporttrainer bent en geen opvoeder, is het soms nodig een sporter apart te nemen en hem bewust te maken van zijn gedrag.

Hoewel de bovengenoemde vaardigheden in de meeste trainerscursussen in meer of mindere mate een plek hebben, komen ze daar al snel in het gedrang tussen de aandacht voor de sporttechnische trainersvaardigheden. In deze (bij)scholing gaat het juist primair om de pedagogische vaardigheden van de trainer-coach. Als je deze vaardigheden beheerst, zul je op allerlei terreinen ‘winst’ boeken met je sporters!

De (bij)scholing bestaat uit vier bijeenkomsten van elk drie uur. Het programma kent verschillende didactische werkvormen: presentaties, discussievormen en oefeningen die direct te vertalen zijn naar het veld, het zwembad en de sportzaal, alsmede opdrachten die in de eigen praktijk moeten worden uitgevoerd. In de (bij)scholing wordt veel gebruik gemaakt van beelden uit de sportpraktijk.

Leerdoelen

  • Bewust worden van jouw invloed op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de sporter;
  • Inzicht krijgen in gedrag en gedragsontwikkeling van jonge mensen;
  • Vaardigheden beheersen om een sociaal veilig, positief en stimulerend sportklimaat te creëren;
  • Effectief kunnen omgaan met verstorend en ongewenst gedrag;
  • Individuele sporters kunnen coachen op hun gedrag.

Je ontvangt na afloop van de (bij)scholing een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze (bij)scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Vergoeding van de kosten
Jouw vereniging kan subsidie aanvragen voor de vergoeding van kaderopleidingen. De bovenstaande bijscholingen komen allemaal voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van de maximale vergoeding per club hangt af van het ledenaantal van uw vereniging. Klik hier voor meer informatie over de Subsidie Kaderopleidingen. Via deze link kun je ook gelijk de subsidie aanvragen.

Inschrijven?
Wil je je sporters vooral op persoonlijk vlak meer laten winnen? Klik hier om je aan te melden!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum