Het Sportbedrijf Rotterdam beheert sinds 1 januari van dit jaar de Rotterdamse zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden. “Ons doel is om voor elke sporter een passende locatie te bieden,” legt directeur Ronald van Ombergen van het Sportbedrijf uit. “Daarnaast willen wij Rotterdammers in beweging brengen en houden door het organiseren van schoolsport, buurtsport en breedtesportevenementen en het ondersteunen van sportaanbieders die nieuwe doelgroepen willen bereiken. Hierbij werken we nauw samen met Rotterdam Sportsupport.” Tegelijk met de oprichting van het Sportbedrijf is er ook een Gebruikersraad voor het Sportbedrijf opgericht. De Gebruikersraad vertegenwoordigt alle gebruikers van de accommodaties. ‘Wij zien clubs en andere sport- en beweegaanbieders als partner, niet als klant. Onder andere via de Gebruikersraad blijven we op de hoogte van hun wensen en kunnen we samen heel Rotterdam aan het sporten krijgen’.

Gebruikersraad
Zijn gebruikers van Rotterdamse sportfaciliteiten tevreden over Sportbedrijf Rotterdam? Wat gaat goed en wat is voor verbetering vatbaar in de faciliteiten die vallen onder de organisatie? Dit verneemt de directie drie keer per jaar tijdens een overleg met de Gebruikersraad. Hierin hebben bijvoorbeeld vertegenwoordigers van verenigingen zitting. Eén van hen is Philippe Notenboom.

Goed regelen
Hij zegt: ‘Ik ben bestuurslid van VCAR: Vereniging Centrum Aikido Rotterdam. Wij zijn hoofdgebruiker van Sporthal Snelleman in het Oude Noorden. Wij willen graag dat de exploitant – Sportbedrijf Rotterdam – zaken in de sportzaal goed regelt. Dat is de hoofdreden dat ik deel uitmaak van de Gebruikersraad. Met mijn feedback dien ik ook het algemeen belang. Als bijvoorbeeld bij ons iets niet optimaal loopt, bestaat de kans dat dit ook elders zo is. Dat biedt de kans een verbetering niet alleen door te voeren in Sporthal Snelleman, maar ook in de andere sporthallen.’

Snel in actie
Het doel van de Gebruikersraad is volgens Notenboom dat Sportbedrijf Rotterdam efficiënt functioneert. ‘Hij zegt: ‘De gemeente wil meer mensen aan het sporten krijgen. Dat bevorder je met een sportsetting die compleet, heel en schoon is; dat gun je iedereen. Daarom streven wij naar snelle procedures en besluitvorming. Stel, twee kleedhaken in een kleedruimte zijn kapot. Of stel, er zijn kleine beschadigingen in de sporthal. Dan is het belangrijk dat Sportbedrijf Rotterdam in overleg met de gebruiker spoedig in overleg gaat en actie onderneemt.

Prettig
Hoe vat Notenboom de ambities van de Gebruikersraad samen? ‘Wij willen graag dat contactpersonen bij Sportbedrijf Rotterdam gemakkelijk bereikbaar zijn om informatie van gebruikers tot zich te nemen. Vervolgens is het zaak dat zij die verwerken in efficiënte stappen om het gebruik van sportfaciliteiten zo prettig mogelijk te maken.’

Hoe verhoudt het Sportbedrijf Rotterdam zich tot Rotterdam Sportsupport?
Het Sportbedrijf Rotterdam is een nieuwe partner in de stad naast Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport. De gemeente heeft de uitvoerende taken rond de exploitatie en het beheer en de verhuur van sportvoorzieningen bij Sportbedrijf Rotterdam ondergebracht om de besluitvorming te versnellen. Rotterdam Sportsupport is én blijft de ondersteuner van de Rotterdamse sportverenigingen, voor de inzet van sport middel en het vergroten van de duurzame sportparticipatie. Rotterdam Sportsupport blijft dan ook de ingang voor sportverenigingen met ondersteuningsvragen. Voor enkele specifieke expertises, waaronder kennis over het bereiken van nieuwe doelgroepen en het opzetten van nieuwe activiteiten, levert Sportbedrijf Rotterdam de expertadviseurs. Jouw gebiedscoördinator bij Rotterdam Sportsupport brengt je op basis van jouw hulpvraag in contact met de expert die jouw vraag het best kan beantwoorden.

Neem voor vragen over Sportbedrijf Rotterdam of de Gebruikersraad contact op met Frank Groen via fh.groen@sportbedrijfrotterdam.nl. Neem voor verenigingsadvies of hulpvragen contact op met jouw gebiedscoördinator bij Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kim Santbulte

Kim Santbulte

projectleider Rotterdam Sport op Maat