Een ‘waarden en normen-convenant’, een ‘coach de coach-programma’, het monitoren van incidenten en het geven van advies. Sinds s.v. Ommoord een gedragscommissie heeft opgericht  worden situaties waarin ongewenst of zelfs ontoelaatbaar gedrag aan de orde is geweest steeds vaker gemeld. Jeugdbestuurders en trainers vragen steeds meer om hulp en advies over dergelijke situaties.

Het is niet eenvoudig voor een kleine voetbalvereniging alles voor haar jeugdleden in goede banen te leiden. S.V. Ommoord vindt het belangrijk dat elk kind met veel plezier kan voetballen. Daar is meer voor nodig dan alleen kennis over voetbal. Ook kennis op pedagogisch vlak is belangrijk en hier was en is nog veel winst te behalen. Dat viel ook Lisette Diemers op, moeder van één van de jeugdleden. ‘Ik wilde daar graag iets in betekenen, maar wist niet waar ik moest beginnen’. Ze schakelde de hulp in van de pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport en ging aan de slag. ‘Ik begon met inventariseren: waren er VOG’s? Waren er gedragsregels? Er is toen een gedragscommissie opgezet en het waarden- en normenconvenant is herschreven.’

Twee andere moeders, Wendy Pot en Thecla de Loome, sloten zich bij Lisette aan. ‘Zo is één van ons bezig als trainerscoach met het Coach de coach-programma, waarbij trainers worden begeleid en gecoacht op hun pedagogische kwaliteiten. Het doel is om de trainers te helpen een nog betere trainer te worden. Hierdoor ontstaat een veiliger en plezieriger sportklimaat met meer gemotiveerde jeugdleden.’ De andere twee commissieleden richten zich op het bevorderen van gewenst gedrag en afremmen van ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daarbij wordt contact gehouden en samengewerkt met bijvoorbeeld de wijkagent en buurtwerk. ‘Steeds meer mensen weten ons te vinden. Bovendien meldt de jeugdvoorzitter alles wat zich afspeelt, ook al is iets opgelost. Zo geven we een signaal af dat we incidenten serieus nemen. Sinds de start van de gedragscommissie weten we steeds meer over onze jeugdleden en hoe we hen beter kunnen helpen en/of begeleiden.’

Zo gebeurt het dat commissieleden met jeugdleden  aan tafel zitten die zich niet netjes hebben gedragen bij de club,  bijvoorbeeld omdat zij ruzie hebben gezocht. ‘We gaan dan met de betrokkenen in gesprek en willen dat er pas weer wordt gevoetbald als er duidelijke afspraken voor de toekomst zijn gemaakt en er sorry is gezegd.’ De commissieleden houden contact met de trainer en het jeugdlid  zodat positieve feedback aan hen kan worden gegeven.

De commissie neemt ook contact op met andere clubs als het gaat om wedstrijden die niet sportief verlopen en bij hen gemeld worden. Eén van de incidenten die succesvol werden opgelost, kan Lisette zich nog goed herinneren. ‘Vorig jaar hadden we een wedstrijd gestaakt na vervelend gedrag van de tegenpartij. We zijn toen met elkaar om tafel gegaan en hebben dit netjes uitgesproken. Hierin namen we dus als club onze verantwoordelijkheid.’

Het begin is er, maar Lisette, Wendy en Thecla willen nog veel meer bereiken met hun werk voor de club. Zoals een sportiever sportklimaat op én naast het veld en ‘Coach de Coach’-begeleiding voor elke trainer. ‘Alleen kunnen wij het natuurlijk niet. Belangrijk is dat ouders een actievere rol gaan spelen binnen de vereniging. Kinderen vinden het immers leuk als ouders betrokken zijn en wij als vereniging ook. Samen kunnen wij zorgen voor een sportieve, veilige en vooral gezellige sfeer binnen onze club. Een club waar ieder kind kan zijn wie hij of zij is.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen