Rotterdamse verenigingen hoeven zich geen zorgen te maken over extreme kostenstijgingen. Het Rotterdamse stadsbestuur heeft samen met de deelgemeenten financiële dekking gevonden voor de invoering van kostendekkende huren per 1 januari 2014.

De invoering van kostendekkende huren gebeurt in samenspraak met de deelgemeenten en met behoud van voorzieningen, zodat Rotterdammers voldoende sport- en recreatiefaciliteiten hebben tegen betaalbare tarieven. Daarbij wordt waar mogelijk wel een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van verenigingen. De gemeente verwacht bijvoorbeeld van verenigingen dat zij bekijken wat zij zelf in het onderhoud van de accommodatie en voorzieningen kunnen betekenen. Dit geldt vooral voor verenigingen die de enige gebruiker zijn van gemeentelijk eigendom, zoals tennisverenigingen, speeltuinen of scoutingclubs. Verenigingen die accommodaties huren per uur, bijvoorbeeld in een zwembad of een sporthal, hoeven niet bij te dragen aan het onderhoud.

In totaal wordt door de stad en de deelgemeenten gezamenlijk een bedrag van 6,3 miljoen euro gereserveerd om eventuele ongewenste gevolgen van de invoering van kostendekkende huur te compenseren. ‘Het streven is om alle vitale verenigingen in de stad in stand te houden. Met dit akkoord is dat reëel en bieden we duidelijkheid aan de Rotterdamse verenigingen,’ aldus wethouder Antoinette Laan (Sport en Recreatie).

Kostendekkend

Tot de invoering van kostendekkendheid is al in 2009 besloten. De belangrijkste reden om kostendekkende huren te gaan invoeren is dat de gemeente alle kosten die zij daadwerkelijk maakt voor een voorziening / accommodatie inzichtelijk wil hebben. Daarmee worden niet alleen de jaarlijkse kosten bedoeld, maar ook de kosten voor groot onderhoud en vervangingen. Deze laatste kosten werden tot nu toe altijd incidenteel gedekt uit het Investeringsfonds. Het in beeld brengen van alle kosten maakt het mogelijk om te bepalen wat de hoogte van de kostendekkende huur is. Wethouder Hamit Karakus (vastgoed): “Veel verenigingen betalen nu huren die lager zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de accommodatie / voorziening. Zij worden in feite via de huur gesubsidieerd. Nu de kosten inzichtelijk zijn, is ook inzichtelijk wat een vereniging aan “verkapte” subsidie ontvangt.“ Op deze manier kunnen ongelijkheden in de lasten tussen verschillende verenigingen op termijn ook “rechtgetrokken” worden. Nu wordt de ene vereniging bijvoorbeeld wel via de huur gecompenseerd in huisvestingslasten en de andere niet of minder.

Vitale verenigingen

Hoewel de dekking nu rond is, kunnen de huren voor individuele verenigingen toch stijgen. Sommige verenigingen betalen nu een symbolisch laag tarief. Omzetten in een kostendekkende huur levert dan al snel een procentuele hoge huurverhoging op. “Onze inzet is om tarieven die de draagkracht van verenigingen te boven gaan, te compenseren. Dit betekent dat we het verenigingsleven en voorzieningen kunnen behouden en dat we huurbedragen invoeren die vitale verenigingen kunnen opbrengen”, aldus wethouder Laan.

Individuele gesprekken 

De komende maanden voert de gemeente waar nodig en mogelijk gesprekken met verenigingen die gebruik maken van (deel)gemeentelijke accommodaties om te bezien wat zij zelf aan onderhoud kunnen doen. De gemeente heeft hiervoor een aantal beheermodellen ontwikkeld. Ook wordt besproken hoe het nieuwe huurcontract eruit ziet en wat de uiteindelijke huurprijs zal zijn.

Hulp Rotterdam Sportsupport

Rotterdam Sportsupport is uiteraard content met de oplossing die is gevonden voor de kostendekkende huur. Mochten verenigingen na de gesprekken met de gemeenten advies en ondersteuning nodig hebben bij het (her)inrichten van de financiële huishouding, kan contact worden opgenomen met Liana Landman via L.Landman@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

projectleider Vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Organisatie
Ron Stieding