De gemeente Rotterdam heeft besloten om de tarieven van gemeentelijke sporthallen, sportzalen, gymzalen en sportvelden gelijk te trekken (te uniformeren). Dit zijn bijvoorbeeld de tarieven voor het huren van een sporthal of zwembad door een sportvereniging, maar ook de tarieven van de entreekaartjes van de gemeentelijke zwembaden.

De nieuwe tarieven voor de  gemeentelijke zwembaden zijn op 31 maart 2015 door het college vastgesteld. Deze tarieven gelden vanaf 1 januari  2016. De nieuwe tarieven voor de sporthallen, sportzalen, gymzalen en sportvelden zijn op 6 oktober 2015 vastgesteld. Deze tarieven gelden vanaf 1 september 2016. De gemeente heeft de betrokken sportverenigingen hierover geïnformeerd.

Aanleiding
In het verleden konden de deelgemeenten de hoogte van de tarieven van de sportaccommodaties bepalen. In de loop der jaren zijn er tussen de deelgemeenten grote verschillen ontstaan bij de tarieven voor dezelfde soort sportaccommodaties. Dat schept onduidelijkheid voor de sportverenigingen en werkt belemmerend bij het uitvoeren van het gemeentelijke beheer en beleid betreffende deze accommodaties. De gemeente heeft daarom besloten, nu de deelgemeenten zijn opgeheven, deze tarieven gelijk te trekken.

Geen bezuiniging
De nieuwe tarieven leiden niet tot meer inkomsten voor de gemeente, maar ook niet tot minder inkomsten; het is dus geen bezuiniging. Omdat de inkomsten gelijk moeten blijven, is bij de berekening van de nieuwe tarieven zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de gemiddelden van de huidige tarieven. Dit betekent dat de tarieven bij de ene accommodatie zullen stijgen, maar bij de andere juist dalen. Dat is het logische gevolg van het gelijk trekken van de tarieven. Sommige verenigingen gaan er op vooruit, andere gaan er op achteruit.

Overgangsregeling
In enkele gevallen stijgen de tarieven vrij fors. Voor die gevallen geldt een overgangsregeling. Deze houdt in, dat de tariefsstijging stapsgewijs in een periode van enkele jaren ingevoerd zal worden. Voor de gymzalen geldt geen overgangsregeling, omdat de nieuwe tarieven – ook indien deze soms fors stijgen ten opzichte van de huidige – nog steeds relatief laag zijn.

Voor vragen over de nieuwe tarieven kunt u terecht bij de gemeente Rotterdam, Cluster MO-directie S&C:

Zwembaden:
de heer M.C. van der Meer
telefoon: 010-2673941
e-mail: mc.vandermeer@rotterdam.nl

Sporthallen, sportzalen en gymzalen:
de heer M.J. Nijssen
telefoon: 010-2673952
e-mail: mj.nijssen@Rotterdam.nl

Sportvelden:
de heer R.J. Welsing
telefoon: 010-2672906
e-mail: rj.welsing@Rotterdam.nl

Ondersteuning Rotterdam Sportsupport
Voor Rotterdamse verenigingen die zich zorgen maken over hun (financiële) toekomst, kan Rotterdam Sportsupport ondersteuning bieden. Verenigingen die hierin interesse hebben, kunnen voor de mogelijkheden terecht bij hun accounthouder.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

Anne Nurra

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach