(Bron: Stadskrant Gemeente Rotterdam)

Rotterdam telt momenteel zo’n tien sportclubs die zich met meer dan sport alleen inspannen voor de stad. Bijvoorbeeld door activiteiten te verzorgen voor probleemjongeren. Voetbal- en cricketclub V.O.C. is een van die zogeheten Sportplusverenigingen. Een aantal gemeenteraadsleden ging er vorige week op bezoek.

Voetbal- en cricketverenging V.O.C. is met 1400 leden een van de grootste sportverenigingen van Rotterdam. Tot een paar jaar geleden waren we alleen met sport bezig, aldus voorzitter Arjan Nataraj. ‘Sindsdien willen

we iets extra’s doen voor de stad. Zo zetten we in op gezonde voeding, duurzaamheid en bieden we één dag per week werk aan zes cliënten van zorginstelling Pameijer. Zij maken ons complex schoon en doen daarmee

werkervaring op. Momenteel onderzoeken we op welke andere manieren we maatschappelijk actief kunnen zijn. We denken daarbij aan het aanbieden van huiswerkbegeleiding op maat aan jonge clubleden. Bijvoorbeeld aan jongeren die concentratieproblemen hebben. Als ze eerst sporten worden ze rustiger. Daarna willen we ze begeleiden met het maken van hun huiswerk.’

In de praktijk

Deborah Middelman is een van de gemeenteraadsleden die deze woensdagmiddag op bezoek is bij V.O.C. Ze maakt deel uit van de raadscommissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport. Elke raadscommissie gaat meerdere keren per jaar een dag de stad in om te bekijken hoe gemeentelijk beleid in de praktijk uitpakt. En om van vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven te horen hoe het nog beter kan. Middelman:

‘Dit soort bezoeken zijn altijd nuttig. Als raadslid krijg je heel veel papieren informatie over programma’s en projecten. Die informatie gaat pas echt leven als je in de praktijk hoort wat er speelt en waar organisaties en

bewoners tegenaan lopen.’

Beide benen

Wat heeft Middelman opgestoken van het bezoek aan V.O.C.? ‘Als gemeente willen we over twee jaar dertig Sportplusverenigingen hebben. We stellen Rotterdam Sportsupport in staat dit met deze verenigingen te organiseren. V.O.C. laat zien dat ze met beide benen in de wijk willen staan.

Een sportclub kan een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Bijvoorbeeld door net ets meer te doen voor jeugdleden die niet goed in hun vel zitten of overlast veroorzaken. Je ziet nogal eens dat clubs overlastgevers als lid schrappen. De kans dat zo’n jongen daarna ontspoort, neemt daardoor toe. Dus probeer

hem binnen de club te houden en hem te helpen. Door sport op dergelijke manieren in te zetten werken we aan een beter Rotterdam.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent