Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Met de komst van deze nieuwe wet heeft de gemeente Rotterdam de verplichting gekregen om vóór 1 januari 2014 regels op te stellen waaraan paracommerciële instellingen (zoals sportkantines, studentensociëteiten, etc.) zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank.

De term paracommercieel wil zeggen dat bepaalde rechtspersonen (stichtingen en verenigingen) zich naast hun hoofdactiviteit (statutaire doelstelling) ook bezig houden met (semi)commerciële activiteiten zoals het faciliteren van horeca-activiteiten. In juli 2013 stelt de Rotterdamse gemeenteraad de nieuwe regels voor paracommerciële instellingen vast. Die regels hebben in ieder geval betrekking op de tijden waarop alcoholhoudende drank mag worden verstrekt en tijdens welke bijeenkomsten. Voordat die regels worden vastgesteld, wil de gemeente Rotterdam in gesprek met onder andere de sportverenigingen die hun accommodatie paracommercieel exploiteren. Hiermee wil de gemeenteraad achterhalen wat de ideeën van de sportverenigingen over het onderwerp zijn. Uiteindelijk is het aan de Rotterdamse gemeenteraad om de verschillende belangen af te wegen.

Sportverenigingen die hun accommodatie paracommercieel exploiteren zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op het Rotterdamse stadhuis. De bijeenkomst is niet relevant voor sportverengingen die een reguliere exploitatievergunning in hun bezit hebben. De bijeenkomst vindt plaats op 12 maart 2013 in de Burgerzaal van het stadhuis aan Coolsingel 40. Vanaf 19.00u is de Burgerzaal geopend, de bijeenkomst start om 19.30u en is om 21.00u afgelopen.

Mensen die naar de bijeenkomst willen komen, dienen zich uiterlijk dinsdag 5 maart aan te melden door een e-mail te sturen naar paracommercie2013@rotterdam.nl. In die e-mail kunt u aangeven van welke vereniging u bent en wie van uw vereniging bij de bijeenkomst aanwezig is (maximal twee personen per vereniging).

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging