Als combinatiefunctionaris tennis van Rotterdam Sportsupport probeert Gijs Peelen kinderen enthousiast te maken voor de tennissport. Dagelijks bezoekt hij scholen en brengt hij zijn passie over op de kinderen tijdens schoolsportclinics met als doel kinderen structureel te laten sporten bij een vereniging. Lees hier zijn verhaal.

Over ruim een maand begint het nieuwe tennisseizoen weer en dat betekent voor Gijs dat hij momenteel veel schoolbezoeken heeft in Rotterdam. “Dit is een cruciale periode,” vertelt hij. “De meeste verenigingen gaan vanaf 1 april open. Nú moet je kinderen warm maken voor de sport. Het loont daarom om veel clinics vroeg in het voorjaar in te plannen. Enthousiaste kinderen kunnen dan nog voor april een proefles volgen bij een vereniging in de buurt. Als ze het leuk vinden, kunnen ze daarna aansluiten bij de reguliere lessen. Daar zit nu de grootste uitdaging.”

Verbindende partij

Als combinatiefunctionaris tennis van Rotterdam Sportsupport heeft Gijs in totaal acht verenigingen onder zijn hoede die hij ondersteunt in ledenwerving en -behoud. Deze verenigingen – veelal gelegen in de Rotterdamse ‘krachtwijken’ – zijn niet altijd in de gelegenheid om kinderen te bereiken en daarom kan een combinatiefunctionaris van Rotterdam Sportsupport, die midden in de wijk staat en scholen bezoekt, van pas komen. “Een combinatiefunctionaris is de verbindende partij tussen scholen en sportaanbieders,” legt Gijs uit. “Door tennis op een speelse en inspirerende manier aan te bieden, maken we de kinderen enthousiast om de sport verder te ontdekken op een vereniging.” In dit kader is UTC een treffend voorbeeld. De vereniging zette het afgelopen jaar met succes een nieuwe jeugdafdeling opzet. Inmiddels telt de verenging bijna vijftig jeugdleden en is de verwachting dat dit aantal het komende jaar gaat stijgen.

Overzichtelijk
Een drempel voor veel ouders om hun kinderen lid te maken van een tennisvereniging zijn de relatief hoge kosten die gemoeid gaan met de sport. Naast het lidmaatschap zijn er ook nog extra kosten verbonden voor bijvoorbeeld het volgen van lessen en het spelen in competitieverband. Gijs hierover: “De contributie is niet heel veel geld, maar in combinatie met de lessen en de materialen wordt de drempel voor kinderen in één keer heel groot. Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om structureel te sporten. Het is daarom goed dat de verenigingen steeds vaker een totaalpakket aanbieden. Zo wordt het financiële plaatje voor iedereen overzichtelijk. Hier zijn de verenging, ouders én kinderen bij gebaat.”

Dynamisch
Gijs geniet iedere dag weer van zijn baan. “Wat het werk zo mooi maakt? Het is heel dynamisch, geen standaard kantoorbaan. Je bent vaak buiten in de stad, hebt contacten met verenigingen en je bent met je passie bezig. Nu is het zaak om nog meer kinderen aan het tennissen te krijgen.”

Om meer jeugd aan het sporten te krijgen zet Rotterdam Sportsupport in opdracht van de gemeente Rotterdam combinatiefunctionarissen in. Zij organiseren extra sportactiviteiten voor de Rotterdamse jeugd tot 18 jaar en versterken de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. De combinatiefunctionaris kan de vereniging onder meer ondersteunen bij het verzorgen van clinics, het opzetten en uitvoeren van activiteiten, het enthousiasmeren, werven en behouden van leden en het opstarten van nieuw aanbod.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse