De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Op 12 oktober heeft de Belastingdienst eindelijk goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van de DBA.

Deze Modelovereenkomsten helpen sportorganisaties bij het beoordelen en juist vormgeven van hun arbeidsrelaties. “Wij zijn vooral blij met de modellen omdat er een aantal sportspecifieke zaken nadrukkelijk wordt vastgelegd en de Belastingdienst ermee instemt dat bij naleving van die verplichtingen geen dienstbetrekking ontstaat”, aldus Ronald Veldman, beleidsadviseur bij de WOS.

Drie modellen
De volgende modellen zijn tot stand gebracht:

Modelovereenkomst van opdracht – Geen gezag – inspanningsverbintenis
Modelovereenkomst van opdracht – Geen gezag – resultaatsverbintenis
Modelovereenkomst van opdracht – Geen persoonlijke arbeid

Sportspecifieke elementen
De keuze voor drie modellen is gemaakt om tegemoet te komen aan enkele bijzonderheden in de sport. In de toelichting bij ieder model staan voorbeelden van gevallen waarvoor het model bruikbaar kan zijn. Leest u dit goed door voordat u aan de slag gaat met de modelovereenkomsten! Op korte termijn zullen de modellen ook op de website van de Belastingdienst worden gepubliceerd.

Lees hier meer over de modelovereenkomst van opdracht.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën
Sandra van Zevenhuijzen