In een jaar van 45 naar 135 deelnemers. Dat kreeg GoSports voor elkaar. Via ‘Grenzeloos zwemmen’ bedient de stichting kinderen en volwassenen met een beperking en/of gedragsproblemen. Lees over de vijf stappen naar succes.

GoSports is er voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, visuele, auditieve of meervoudige beperking en/of gedragsproblemen. Personen met een medische beperking zijn ook welkom, zoals kinderen met een spasme of nierproblemen.

 • Stap 1: signaleer een uitdaging
  Eén begeleider per kind. Een benadering die is afgestemd op de (on)mogelijkheden van de zwemmer in kwestie. Een prikkelarme omgeving waarin een deelnemer volop aandacht kan krijgen. Het mag duidelijk zijn: de vrijwilligers van GoSports leveren geen massaproductie, maar maatwerk. Dat vergt ruimte. Het druist tegen de filosofie van de stichting in dat tegelijkertijd dertig kinderen actief zijn in het zwembad terwijl één begeleider toekijkt.‘Onze grootste kostenpost is dan ook de huur van zwemwater’, zegt voorzitter Marcel Robijn. ‘We hebben heel wat uren in Zwembad IJsselmonde nodig om alle deelnemers te kunnen bieden wat wij voor ogen hebben.’
 • Stap 2: kies een oplossing
  Voor GoSports bleek een Sportimpuls een prima oplossing te zijn. Die werd toegekend in november 2014. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen.Robijn: ‘Dankzij deze financiële middelen kunnen we ons meer zwemuren veroorloven en groeide GoSports door. Verder hebben we bijvoorbeeld waterbaskets aangeschaft, maar ook gespecialiseerde drijfmiddelen: leden die niet in staat zijn te zwemmen, kunnen daarin drijven. De subsidie heeft vruchten afgeworpen, want het deelnemersaantal is verdrievoudigd.’
 • Stap 3: vraag om hulp en begeleiding van partners
  Een Sportimpuls aanvragen, dat is niet iets wat het gemiddelde sportbestuur dagelijks doet. GoSports liet zich dan ook ondersteunen door de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en Rotterdam Sportsupport, organisaties die al meer clubs hebben begeleid tijdens de aanvraagprocedure.
 • Stap 4: promoot de activiteit
  Robijn: ‘Bij ons heeft mond-tot-mondreclame tot een grote toeloop geleid. Toen ouders en begeleiders eenmaal vernamen dat we meer uren aan zwemwater hadden, ging het nieuws ook als een lopend vuurtje rond in kringen waar mensen nog niet actief waren bij GoSports. Rotterdam Sportsupport en MEE Rotterdam Rijnmond hebben ook bijgedragen aan de groei. Dat deden ze door de verruimde mogelijkheden onder de aandacht te brengen binnen de zorg- en welzijnssector.’
 • Stap 5: zorg voor doorontwikkeling van de activiteit
  Dat GoSports inmiddels zoveel kinderen deskundig kan bijstaan, is mede te danken aan de Sportimpuls. Die subsidie duurt twee jaar. Hoe wil de stichting het succes voortzetten na november dit jaar?Robijn: ‘We streven ernaar speciaal voor onze doelgroep een lagere zwembadhuur te creëren in héél Rotterdam. Die mogelijkheden onderzoeken wij nu. Als we weten te komen tot lagere tarieven, kunnen hopelijk nóg meer kinderen meedoen aan ‘Grenzeloos Zwemmen’.

Advies
Welk advies heeft Robijn voor verenigingen die aan de weg willen timmeren met aangepast sporten? ‘Nog meer dan bij regulier sportaanbod moet je zorgen voor gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. De vijftien vrijwilligers van GoSports hebben bijvoorbeeld allemaal een zorgachtergrond en zijn inmiddels stuk voor stuk gediplomeerd zwemonderwijzer, mede dankzij de Sportimpuls.’

Over GoSports
Robijn: ‘Wij bieden ‘Grenzeloos zwemmen’. Daarbinnen zijn drie mogelijkheden. Ten eerste ‘Sport & Spel’, bedoeld voor kinderen met een IQ lager dan 30. Hier draait het puur om het aanbieden van waterplezier, want deze groep is door de beperking niet of nauwelijks in staat zich te ontwikkelen op zwemgebied.’

‘Kinderen die wel in staat zijn iets te leren, doen mee aan ‘Beloningsysteem Zwemles’. Ze kunnen hier certificaten halen, bijvoorbeeld voor de armslag of beenslag. Er zijn vijftien certificaten; op basis van een individueel plan bekijken we hoeveel certificaten haalbaar zijn. Het draait niet zozeer om presteren. We willen wel graag bereiken dat een kind veilig is in een waterrijke omgeving. Ook bestaat de mogelijkheid tot het behalen van een Zwem A-, B- of C-certificaat. De deelnemers aan ‘Beloningsysteem Zwemles’ doen ook vaak mee aan het derde onderdeel: waterbasketbal.’

GoSports is aangesloten bij de KNZB en het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ, dat in ons land toeziet op de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid en zwemvaardigheid.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent