Vaders en moeders die niet alleen komen kijken naar de sportprestaties van hun kinderen, maar ook chauffeur zijn bij uitwedstrijden of helpen met de organisatie van een feestje. Dit enthousiasme van ouders is te zien bij de D1 van voetbalvereniging HWD Overschie. Het maakt duidelijk dat via de Schoolsportvereniging niet alleen jongens en meisjes de weg weten te vinden naar georganiseerde sport, maar dat ook hun ouders betrokken kunnen raken.

De Schoolsportvereniging is al acht jaar een geheid succes. Duizenden kinderen maakten op of vlakbij school kennis met een sport en vereniging en kregen de kans uiteindelijk door te stromen naar een club. De betrokkenheid van ouders bleef soms achter bij de animo van de jongens en meisjes. Dat is anders bij de pupillen van HWD. Neem de D1. Daarin spelen negen jongens die de club leerden kennen tijdens proeftrainingen op hun school OBS De Vierambacht. Van bijna alle pupillen leven de ouders hartstochtelijk mee bij HWD.

Eén van hen is Mustafa Azmaz. Hij is vader van verdediger Hasan (12) en middenvelder Samet (11). Azmaz werd vijf jaar geleden leider van het team waarin zijn zoons speelden. De ploeg kon al vier keer een kampioenschap vieren. Waarom is de ouderbetrokkenheid er zo groot? Azmaz: ‘De meeste vaders en moeders kenden elkaar al van school. Het klikt goed, we vormen een gezellig clubje. Dan vind je het ook leuk om elkaar te ontmoeten bij de vereniging en het team van je kinderen aan te moedigen of nog wat meer te doen.’

Tom Kalkman is binnen OBS De Vierambacht vakleerkracht gymnastiek. Als coördinator van Schoolportvereniging Het Nieuwe Westen onderhoudt hij ook de contacten tussen de scholen en verenigingen die deel uitmaken van deze SSV. Hij vertelt: ‘Aan de ene kant hebben we met heel enthousiaste ouders te maken die die leiding nemen: Mustafa bij de D1 en Johnny Zuidhof bij de E1. Aan de andere kant is de ouderbetrokkenheid te danken aan de inspanningen van HWD Overschie. De vereniging benadert ook vaders en moeders van leden die via de SSV zijn ingestroomd. Men stimuleert de verantwoordelijkheid van ouders, zodat zij bijvoorbeeld leiderschap van een team of chauffeur zijn bij een uitwedstrijd.’

Azmaz en Zuidhof hebben een oudercommissie opgezet om ouders nog nauwer te betrekken bij de club. Eerstgenoemde: ‘Wij merkten dat veel vaders en moeders ideeën hadden om zaken bij de club verder te verbeteren. Of ze hadden een klacht. Maar ze vonden vaak de drempel richting het bestuur te hoog om er melding van te maken. Nu kunnen ze hun verhaal doen bij de jeugdcommissie, de nieuwe naam voor de oudercommissie, waarin Johnny en ik zitting hebben. Wij zijn de brug tussen ouders en bestuur. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat een probleem onopgelost blijft en het plezier bij de club beïnvloedt.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent