Elk Rotterdams kind kan lid worden van een sportvereniging. Al duizenden jongens en meisjes van vier tot en met zeventien jaar uit een minder draagkrachtig gezin sloten zich in de afgelopen jaren aan bij een club dankzij het Jeugdsportfonds Rotterdam, dat de contributie vergoedt. Verenigingen die zich hiervan bewust zijn, kunnen meehelpen kinderen gelukkig te maken.

Nog veel meer kinderen kunnen vanaf volgend jaar sporten via het Jeugdsportfonds Rotterdam. De gemeenteraad nam onlangs een motie aan die inhoudt dat er geen financiële beperking meer is aan het aantal te honoreren aanvragen.

Professionele intermediair
Een aanvraag wordt bij het Jeugdsportfonds ingediend door een intermediair die professioneel is betrokken bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing van een kind. Denk aan leerkrachten, jeugdhulpverleners, zorgcoördinatoren en huisartsen. Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd, gaat er automatisch een e-mail naar de vereniging. Hierin wordt gevraagd of het kind kan komen sporten bij de vereniging en zo ja, of de vereniging een factuur kan sturen naar het Jeugdsportfonds Rotterdam.

Hoe kunnen sportverenigingen bijdragen aan een succesvolle gang van zaken?

  • Vermeld het aanvraagnummer op de factuur voor de contributie.
  • Stuur de factuur naar rotterdam@jeugdsportfonds.nl of per post Jeugdsportfonds Rotterdam, t.a.v. Ellen Breedveld, Olympiaweg 10 3077 AL Rotterdam
  • Gebruik flyers en posters van het Jeugdsportfonds Rotterdam om het fonds onder de aandacht te brengen. Je vraagt de promotiemiddelen aan via rotterdam@jeugdsportfonds.nl. Vermeld je naam, adresgegevens en het gewenste aantal flyers en/of posters.
  • Heb je als vereniging vragen over het Jeugdsportfonds Rotterdam? Vermeld je telefoonnummer in een e-mail naar rotterdam@jeugdsportfonds.nl. Ellen Breedveld, coördinator van het Jeugdsportfonds Rotterdam, neemt vervolgens contact met je op. Je kunt ook zelf bellen tijdens het spreekuur op maandag 13.00-17.00 uur of op woensdag 9.00-12.30 uur.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Lennert van Driel

Lennert van Driel

contentspecialist