Kan jouw club hulp gebruiken bij bijvoorbeeld activiteiten voor mensen met een beperking? De Rotterdamse Mobiliteit Centrale maakt dit graag mogelijk.

Waarschijnlijk ken je de Rotterdamse Mobiliteit Centrale (RMC) als organisatie die vervoer regelt voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Denk bijvoorbeeld aan de 1200 leerlingen uit het bijzonder onderwijs die dagelijks van huis naar school – en terug – worden gereden. Het is een deel van de circa 20.000 cliënten voor wie de RMC het vervoer organiseert.

“Wij hebben dit jaar de ambitie geformuleerd om nóg beter de mensen te leren kennen voor wie we het uiteindelijk doen’, vertelt Soraya Verhiest, werkzaam binnen de backoffice van het bedrijf. “Om dat te bereiken en ons nog meer in onze cliënten te kunnen verplaatsen, vragen wij sportverenigingen of zij taken hebben die onze medewerkers op vrijwillige basis kunnen uitvoeren.’

Verfbeurt
Personeelsadviseur Miranda Visser vult aan: ‘Stel, je wilt een gedeelte van de binnen-accommodatie inrichten voor sporters met een beperking en je kunt daarbij helpende handen gebruiken. Dan kunnen wij wellicht komen verven. Of stel, je organiseert als voetbalvereniging een toernooi voor leden met een beperking en je hebt voor die dag mensen achter de bar nodig. Mogelijk kunnen wij een rol spelen. De RMC vindt het belangrijk dat er een verbinding is tussen de klant en haar medewerkers. Het vrijwilligersproject levert daar een bijdrage aan.’

Begeleiding
Tijdens de Sport op Maat week in september maakten vier managers en drie medewerkers zich al verdienstelijk op de Scholensportdag voor kinderen met een beperking. Kinderen die normaal gesproken worden vervoerd door de RMC, werden door hen begeleid rondom bijvoorbeeld clinics dansen en boogschieten. En hun leerkrachten kregen regelmatig koffie en thee aangereikt.

Baat
Kortom, de RMC neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar kan jouw vereniging misschien baat bij hebben. De RMC heeft als doel dat op den duur iedere medewerker zich jaarlijks acht uur verdienstelijk maakt als vrijwilliger.

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar gebiedscoördinator Mark Tissink van Rotterdam Sportsupport: m.tissink@rotterdamsportsupport.nl. Hij stelt een activiteitenkalender op voor de RMC, waarna medewerkers hun keuze bepalen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carmen Barranco

Carmen Barranco

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach