Hoe maak je besturen aantrekkelijk? Een belangrijke vraag voor sportverenigingen, want vind maar eens genoeg vrijwilligers die hiervoor tijd vrijmaken en de verantwoordelijkheden willen dragen. In de publicatie ‘passend besturen’ delen verenigingsbestuurders hun positieve ervaringen.

In ‘Passend besturen’, het resultaat van een samenwerkingsverband tussen meerdere kennis-, sport- en cultuurorganisaties, komen 15 verenigingsbestuurders aan het woord. De publicatie is bedoeld om bestuurders te inspireren, na te laten denken over hun rol en werkwijze en daarover met elkaar in gesprek te gaan. In het rapport staan verschillende manieren om bestuurswerk vorm te geven, die winst in tijd, flexibiliteit en plezier voor de betrokken bestuurders opleveren. Uit al deze voorbeelden filterden de onderzoekers twee richtingen: soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op lean & mean.

Lean & mean
In het besturen op de ‘lean & mean’-manier legt het bestuur de nadruk op de kernactiviteiten van de vereniging. Er is een focus op kwaliteit van dienstverlening en standaardisering van processen. Het streven is om de activiteiten zo effectief en goed mogelijk in de beschikbare tijd te organiseren, met relatief weinig tijdsinspanning. Deze bestuursstijl overheerst bij verenigingen die niet extreem onderhevig zijn aan verandering en niet te maken hebben met veel vragen van leden of een omgeving die veel vraagt van de vereniging.

Delen en verbinden
In de ‘delen en verbinden’-manier is het uitgangspunt juist dat besturen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle leden, wat leidt tot gemeenschapsvorming. Deze bestuursstijl overheerst bij verenigingen die zich in een sterk dynamische omgeving bevinden. Bij deze verenigingen zijn leden minder sterk verbonden met puur het sportaanbod maar gaat het ook om gemeenschapsvorming en binding.

In de praktijk bestaan de bestuursstijlen naast elkaar. Vaak is wel één van de twee overheersend. Rotterdam Sportsupport denkt dat de inzichten kunnen bijdragen aan bewustwording over de huidige bestuursstijl van de vereniging of die van bestuursleden individueel. Jezelf als bestuur bekwaam maken in beide stijlen en het flexibel inzetten ervan zorgt ervoor dat je optimaal kunt meebewegen met de dynamiek binnen en buiten de vereniging.

Bewust zijn
Naar aanleiding van de publicatie werd een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders. Vanuit Rotterdam was onder andere Mirjam van Rijn van HC Delfhaven hierbij aanwezig. De voorzitter en oprichter van de club herkent zich in beide bestuursstijlen. ‘Hoe beter het ‘lean & mean’ is binnen de club, hoe meer je door middel van ‘delen en verbinden’ een gezicht kan geven aan je vereniging. Ik vond het fijn om via de bijeenkomst en het rapport meer bewust te worden van welke manieren van besturen er zijn.’ Als voorbeeld kwam het wel of niet in dienst nemen van een verenigingsmanager ter sprake. ‘Iets waar wij als jonge club (HC Delfshaven bestaat twee jaar) weleens over nadenken. Door meer bewust te zijn van de voors (taken worden uitbesteed) en tegens (een verenigingsmanager is niet altijd een verbinder) kun je een beter besluit nemen. Dit kan cruciaal zijn voor de toekomst van je club.’

Achtergrond
De publicatie ‘Passend besturen’ is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Rotterdam Sportsupport, LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en Scouting Nederland. Wil je het hele rapport lezen of meer informatie, neem dan contact op met Carola Nagy via c.nagy@rotterdamsportsupport.nl of Jelle van der Meer via j.vandermeer@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk