Sluit de communicatie van de vereniging goed aan op de wensen van de doelgroepen? Welk communicatiemiddel mag de club niet langer onbenut laten en welk middel kan de club beter niet meer of anders inzetten? En over welke onderwerpen kan de club beter communiceren? Elke vereniging wil haar doelgroepen zo goed mogelijk bedienen. Een enquête is een uitgelezen middel om te achterhalen of de huidige communicatie-inzet goed is en waar de club aanpassingen moet overwegen.

Een communicatie-enquête is niet alleen geschikt om inhoudelijke input te verkrijgen voor het al dan niet aanpassen van de huidige communicatie. Zo’n enquête is óók heel geschikt om te verkennen welke mensen iets kunnen betekenen voor de communicatiewerkzaamheden van de club. Vragen in de enquête over de capaciteiten en ideeën van leden op het gebied van clubcommunicatie én over hun bereidheid hier zelf iets in te betekenen, kunnen zomaar extra handjes opleveren.

Voorbeeldenquête
In het Handboek Communicatie voor sportverenigingen gaat één hoofdstuk over communicatieonderzoek. In dit handboek staat ook een voorbeeldenquête opgenomen. Deze enquête kun je hier als Word-bestand downloaden.

Ook kun je de voorbeeldenquête als een kant-en-klaar Google-formulier ontvangen. Google Formulieren bevat alle functionaliteiten die benodigd zijn om bijvoorbeeld deze communicatie-enquête af te nemen. Google verzamelt alle gegevens automatisch in een spreadsheet, die je kunt downloaden als Excel-bestand. Ook maakt Google zelf een visuele weergave, inclusief taart- en staafdiagrammen, van de uitkomsten van de enquête. Om Google Formulieren te kunnen gebruiken is een Google-account een vereiste. Voor het invullen hebben de respondenten geen Google-account nodig. Google Formulieren is te bereiken via www.google.com/forms/.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten