Kinderen op school warm maken voor een vereniging? Of leerlingen uit het speciaal onderwijs laten wennen aan een sport en ze enthousiast maken voor het G-team van een club? Het zijn prachtige ambities, maar niet elke vereniging heeft de manschappen om ze te verwezenlijken. Combinatiefunctionaris Mark Tissink van Rotterdam Sportsupport steekt korfbalclubs de helpende hand toe. Hij kan op een school trainingen verzorgen namens de vereniging.

Een voordeel van de combinatiefunctionarissen is dat ze al langer bestaande initiatieven van Rotterdam Sportsupport kunnen versterken. Neem de Schoolsportvereniging, het project waarbij kinderen in hun eigen omgeving – school of wijk – kennismaken met een sport en vereniging en later vaak de stap zetten naar de club zelf.

Mark Tissink: ‘Het is een mooie en succesvolle formule, maar soms hoor ik van clubs dat hun vrijwilligers er helaas geen invulling aan kunnen geven. Het is ook lastig om trainers beschikbaar te hebben die zich wekelijks om drie uur ‘s middags op een school kunnen melden. Soms neem ik in zo’n geval de honneurs waar. Dan ben ik degene die training geeft op school of dat doet in samenwerking met een vrijwilliger van de club. Op die manier komt de vereniging toch op het netvlies van de kinderen terecht.’

Soortgelijke werkzaamheden heeft Tissink uitgevoerd voor een korfbalvereniging met een G-team. ‘De club bood al jaren korfbal voor mensen met een beperking, maar op een gegeven moment daalde het ledenaantal en dreigde deze tak te moeten worden opgeheven. Namens de vereniging heb ik toen clinics verzorgd op scholen voor bijzonder onderwijs. Daarna verdubbelde het aantal G-leden.’

Vijf Rotterdamse korfbalclubs staan inmiddels te boek als Sportplusvereniging. Dat zijn clubs die een extra maatschappelijke waarde hebben voor de stad door zich in te zetten op het vlak van gezondheid, veiligheid, onderwijs, re-integratie/werk of sportparticipatie van bijzondere doelgroepen.

Tissink: ‘Een vereniging moet vaak op zoek gaan naar samenwerking met maatschappelijke organisaties om deze doelen te bereiken. Daar kan de combinatiefunctionaris bij helpen. Zo heb ik de contacten begeleid tussen een korfbalvereniging en de buitenschoolse opvang die er gebruikmaakte van de kantine. Zo kon de buitenschoolse opvang kinderen ook sportieve activiteiten aanbieden op de accommodatie.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen