Jeugdwerkers die bij een sportclub lessen ‘gezond koken’ geven aan kinderen. In Rotterdam-Noord weten sport en welzijn elkaar steeds beter te vinden.

Leden van Skadi – roeivereniging voor studenten – die jongens en meisjes helpen hun huiswerk te maken in het plaatselijke Huis van de Wijk. Leraren van Het Danskantoor die op diezelfde plek proeflessen ‘dans’ geven. Het zijn voorbeelden van samenwerking in Rotterdam-Noord tussen welzijn enerzijds en sport- en beweegaanbieders aan de andere kant. Maar er gloort méér.

Mobiel
Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen om ook de omgekeerde route te volgen: medewerkers uit het welzijn die naar sportverenigingen gaan. ‘Mobiele Huizen van de Wijk’, zo wordt dat genoemd. De kiem hiervoor is gelegd tijdens het Sportcafé op 5 juli. Rotterdam Sportsupport en Sportregie, een initiatief van de gemeente, organiseren jaarlijks één of twee Sportcafés in elk gebied van de stad. Vertegenwoordigers van sport- en beweegaanbieders treffen elkaar dan om tips en ervaringen uit te wisselen. Ze vernemen bijvoorbeeld ook over kansen die Rotterdam Sportsupport en Sportregie hebben gesignaleerd en ondersteuning om die te benutten.

Betekenis welzijn
Het Sportcafé Noord in juli, in het Neptunus Familiestadion, had ‘welzijn’ als thema. Daarom waren ook managers en medewerkers van welzijnsorganisaties van de partij. Femke Hartendorp, manager van Noorderbreedte, zette aan het begin van de bijeenkomst uiteen wat welzijn is en wat het kan betekenen voor sport- en beweegaanbieders. Onder Noorderbreedte vallen zeven welzijnsorganisaties: SOL, Dock, SWN, CVD, Buurtwerk, Noord Plus en Thuis Op Straat. Noorderbreedte heeft de zogeheten welzijnsopdracht van de gemeente in Rotterdam-Noord.

Creatief
Na de introductie gingen de dertig afgevaardigden van de sport- en beweegaanbieders in creatieve sessies nadenken over samenwerking tussen sport en welzijn. Eén van de groepjes leverde een veelbelovend idee: Huizen van de Wijk – voorheen ‘buurthuizen’ – zouden mobiel moeten zijn. Huizen van de Wijk worden vormgegeven door welzijnsorganisaties; medewerkers daarvan zouden ook van waarde kunnen zijn bij bijvoorbeeld sportverenigingen.

Vanaf januari 2018
‘Een goed idee’, zegt Femke Hartendorp. ‘Op deze manier komen sport en welzijn dichter bij elkaar. Je leert elkaar dan beter kennen en kunt sneller schakelen wanneer er een probleem is. In de afgelopen periode zijn dan ook voorbereidingen getroffen om vanaf januari Huizen van de Wijk mobiel te maken. De uitvoering komt in handen van SOL, Dock, Thuis Op Straat en Wmo Radar. Die hebben voor de komende jaren de aanbesteding gegund gekregen door de gemeente.’

Ander gedrag jeugdlid
Wat zou dit concreet kunnen betekenen? Hartendorp: “Een voorbeeld zijn trainingen
‘vroeg-signalering’ voor vrijwilligers. Trainers, leiders en coaches van de club zien veel kinderen. Misschien maken ze zich soms zorgen over veranderend gedrag van een jongen of meisje. Of ze zien dat een
jong kind nooit wordt opgehaald door zijn ouders. Veel vrijwilligers zijn niet opgeleid om met dit soort problematiek aan de slag te gaan, maar ze kunnen soms wel welzijnsmedewerkers op de hoogte brengen.
Tijdens een training kunnen wij ze leren wat voorbeelden zijn van verontrustende
signalen.”

Elkaar beter kennen
Hartendorp: ‘Over deze ambities hebben sport en welzijn persoonlijk kunnen spreken tijdens het Sportcafé. Welzijn in Rotterdam-Noord had al contactpersonen bij sportverenigingen, onder meer met het oog op de jaarlijkse Sportentochten voor basisscholieren. Maar gedurende het Sportcafé hebben we elkaar beter leren kennen. We konden nu bespreken wat we praktisch voor elkaar kunnen betekenen, met onder meer het mobiele Huis van de Wijk als resultaat.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander