Jongeren die veel te weinig bewegen, raken wel gemotiveerd als ze op of na school sportles krijgen die hen aanspreekt. Voor inactieve jongeren zijn voetbal, zwemmen en fitness het meest aantrekkelijk. Voor allochtone meiden spreekt bewegen op muziek daarbij het meest aan. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen onder bijna 27.000 leerlingen van 78 vmbo-scholen. Deze scholen zijn allen actief in het project Vmbo in Beweging. Uit het onderzoek blijkt dat maar 41,6 procent voldoet aan de beweegnorm voor hun leeftijd.

Vmbo-scholen kunnen een zeer belangrijke rol spelen bij het stimuleren van het beweeggedrag van hun leerlingen. Scholen kunnen vooral inspelen op de behoefte van hun leerlingen om het liefst op de eigen school te sporten. Met meer gymlessen, een gevarieerd en op de leerlingen afgestemd sportaanbod of door bijvoorbeeld op of rond de school diverse samenwerkingsverbanden aan te gaan met sportverenigingen.

Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat allochtone meisjes en vmbo-leerlingen van 16 jaar en ouder relatief het minst bewegen. Van alle respondenten was 66% lid van een sportvereniging of sportschool. Ook hier scoren allochtone meisjes lager: slechts 40,7% is lid van een vereniging of sportschool.

Beweegnorm

Van de ondervraagde leerlingen voldeed 41,6% aan de beweegnorm (combinorm). Voor kinderen tot 18 jaar betekent deze norm: 60 minuten per dag, zeven dagen per week matig intensief bewegen (Nederlandse Norm Gezond Bewegen), of minimaal drie dagen per week minimaal 20 minuten intensief bewegen (Fitnorm).

Meer dan de helft van de niet-normactieve leerlingen zou graag vaker gymles op school willen hebben en vindt ook dat er vaker en meer sport- en beweegactiviteiten buiten de gymlessen om moeten worden georganiseerd. Een unieke kans voor vmbo-scholen. Voetbal en zwemmen zijn de twee populairste sporten bij deze groep jongeren. Ook fitness-kracht en fitness-conditie staan in de top 5 van meest populaire sporten. Bewegen op muziek is vooral populair bij allochtone meisjes. Zelfverdediging/vechtsport is juist minder populair bij de niet-normactieven. Alle leerlingen vinden gezelligheid het belangrijkste aspect van sport- en beweegactiviteiten.

Zitverslaving

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 70% van de respondenten buiten schooltijd te veel tijd zittend doorbrengt. Deze grote groep vmbo-leerlingen overschrijdt de norm voor sedentair gedrag en zit daarmee na schooltijd meer dan twee uur per dag achter een computer, tv of dvd. Vmbo-scholen zouden er goed aan doen om naast het stimuleren van bewegen ook aandacht te schenken aan het verminderen van het zitgedrag van leerlingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

Mark van der Haven

projectcoƶrdinator Schoolsportvereniging