Bent u bestuurder van een vrijwilligersorganisatie in Rotterdam? Of bent u van plan om een vrijwilligersorganisatie (stichting / vereniging) op te richten? Op zaterdag 29 oktober tussen 13:00 – 18:00 uur organiseert Vrijwilligerswerk Rotterdam een inspirerende Bestuursmiddag voor u, in het Nivon-huis Rotterdam (Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam).

Het welslagen van vele vrijwilligersorganisaties staat of valt met een goed functionerend bestuur, bestaande uit voldoende bestuursleden met de benodigde deskundigheid.

Daarom staat het versterken van besturen van vrijwilligersorganisaties centraal in het programma. Door best practice – verhalen krijgt u inzicht in wat goed gaat bij andere besturen. U kunt verschillende workshops volgen in 2 rondes, bijvoorbeeld over het werven van nieuwe bestuursleden. We sluiten af met een netwerkborrel.

De bestuursmiddag is bedoeld voor:

 • bestuursleden van stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken
 • initiatiefnemers die een vrijwilligersorganisatie (willen) gaan oprichten.

Wij nodigen u van harte uit om te komen!

U kunt deelnemen aan 2 workshops:

 1. Vinden van nieuwe bestuursleden
  Creatieve wervingsvormen waardoor u als bestuur toegankelijker wordt (drempel lager) voor potentiële bestuursleden / geïnteresseerde vrijwilligers.
 2. Diversiteit in besturen
  Meer diversiteit in uw bestuurssamenstelling in brede zin (jongeren, vrouwen, leden, etnische achtergrond) + praktische wervingsmethoden per doelgroep.
 3. Vuistregels voor een goed bestuurder
  Een introductie op wat er bij ‘goed besturen’ komt kijken, met vuistregels aan de hand van de thema’s regels voor bestuurders, doelen, risico’s, competenties en interne / externe communicatie.
 4. Belastingen & vrijwilligersorganisaties
  Tips en fiscale aandachtspunten: inkomsten vanuit kantine of sponsoractiviteiten, wat is wel/niet BTW-belast, onkostenvergoeding vrijwilligers, fiscale voordelen giften / schenkingen / ANBI.
 5. Stichting / vereniging (juridisch)
  Verschil stichting – vereniging, oprichting, statuten / huishoudelijk reglement, bestuur(s)leden, taken & verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid.
 6. Omgaan met de meldcode
  Huiselijk geweld, kindermishandeling: als bestuurslid komt u mogelijk in aanraking met signalen / situaties waarbij u een ‘niet pluis’-gevoel hebt. Wat kunt u doen? En hoe helpt de meldcode?

Wij vragen u uw 1e, 2e en 3e voorkeur voor een workshop in te vullen bij uw aanmelding. Zo kunnen we bij de indeling rekening houden met uw wensen.

Graag aanmelden voor uiterlijk maandag 24 oktober! via deze link. U ontvangt rond woensdag 26 oktober een bevestiging met het programma, routebeschrijving en de laatste details.

Zaterdagmiddag 29 oktober van 13.00 – 18.00 uur Nivon Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam (Crooswijk).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker