Een rolstoeler die danst met een leeftijdsgenoot die wel kan lopen. Een jongen met een verstandelijke beperking die, samen met een meisje dat een andere beperking heeft, volledig opgaat in de muziek. ‘Special Dance’ bij Free to Move!! levert prachtige taferelen op.

Speciaal onderwijs
Zeven jaar geleden ging Chantalle Chapusot van start met Free to Move!! Sindsdien verzorgt ze dans- en sportlessen in Rotterdam en omstreken. Ze vertelt: ‘Tijdens een clinic op een school voor speciaal onderwijs maakte ik kennis met kinderen die een beperking hadden. Er was meteen een klik. Het bracht me op het idee me ook te gaan richten op kinderen met een beperking en uit deze onderwijstak.’

Ze vervolgt: ‘Ik dacht: deze jongens en meisjes zouden moeten kunnen deelnemen aan lessen op hun eigen niveau. Lessen waar het allemaal net wat minder snel gaat en waar ze extra aandacht kunnen krijgen. Dat was het begin van Special Dance.’

Van Down tot ADHD
Inmiddels verzorgt Chapusot deze lessen op vijf locaties in Rotterdam: twee in Zuid en verder in Noord, Ommoord en Hillegersberg. ‘De jongste deelnemer is vier, de oudste achttien. Kinderen met de meest uiteenlopende beperkingen zijn samen bezig met streetdance. Het gaat van Down tot een autistische stoornis en van ADHD tot invaliditeit. Sommigen doen mee in een rolstoel of met een looprek.’

Iedereen op eigen niveau
Wat is de formule van Chapusot? ‘Ik ga uit van wat iemand wél kan in plaats van wat hij niet kan. Als je weet wat goed gaat bij iemand, weet je ook wat hij verder kan ontwikkelen. Verder ben ik geduldig en geef ik veel persoonlijke aandacht. Dat is mogelijk, omdat de groepen meestal niet zo groot zijn; ongeveer vijf tot vijftien kinderen.’

Ze geeft een voorbeeld: ‘Stel, een meisje in een rolstoel kan alleen maar haar armen bewegen. Dan passen we de dans zo aan voor haar, dat ze op haar eigen niveau en in haar eigen tempo kan meedoen en eventueel hierbij wordt begeleid. Dankzij deze benadering ervaren de kinderen geen drempel. Of je nu een autistische stoornis hebt, een verstandelijke beperking, faalangst of een beweegstoornis, je doet mee op je eigen niveau en je blijft in je eigen waarde.’

Zelf juf of meester
Leuk en interessant: tijdens de les benoemt Chapusot iedere deelnemer een keer tot meester of juffrouw. ‘Een kind mag dan de les leiden en zeggen welke oefeningen we doen. Ik merk vaak dat dit goed is voor het zelfvertrouwen.’

Meervoudige ernstige beperking
Chapusot zegt veel op haar gevoel af te gaan en te zoeken naar ‘de klik’ met ieder kind. Ze vergaart ook kennis en kunde om de jonge dansers zo goed mogelijk van dienst te zijn. ‘Zo ben ik bezig me de werkwijze Beleven In Muziek (BIM) eigen te maken. Die is gericht op mensen met een meervoudige ernstige beperking. Ik heb ook een cursus Nederlands Met Gebaren gevolgd, ter ondersteuning van communicatie met bijvoorbeeld kinderen die doof zijn of Down hebben of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).’

Helpen
Met Special Dance bewijst Chapusot dat gezamenlijk bewegen of sporten goed mogelijk is bij kinderen met verschillende beperkingen. ‘Het is ook mooi. Je ziet dat de ene de andere helpt, zoals het kind dat kan lopen met het kind in een rolstoel. Maar als het aantal deelnemers blijft toenemen, ga ik misschien ook groepjes vormen van kinderen met dezelfde beperking. Dan kan ik bijvoorbeeld een les volledig inrichten op dove kinderen.’

Een-tweetjes MEE Rotterdam Rijnmond
Chapusot maakt een-tweetjes met MEE Rotterdam Rijnmond, partner binnen Rotterdam Sport op Maat. ‘Consulenten van MEE komen bijvoorbeeld thuis bij gezinnen die een kind hebben met een beperking. Zij inventariseren dan ook of het kind wil sporten of bewegen. In een aantal delen van Rotterdam heeft dit geleid tot de komst van Special Dance. Als MEE een bredere dansbehoefte in een wijk constateert en tegelijkertijd ziet dat er geen aanbieder is, gaan we dit samen opzetten. Op mijn andere locaties worden ook dikwijls kinderen aangemeld via MEE.’

Contact
Meer weten? Kijk hier. Kennismaken met Special Dance, bijvoorbeeld op jouw school? Zoek contact met Chantalle Chapusot via 06 51 06 81 72 of een e-mail.

Rotterdam telt circa 60.000 mensen met een beperking, variërend van auditieve of visuele beperkingen tot aan chronische ziekten en verstandelijke beperkingen. De netwerkorganisatie Rotterdam Sport op Maat werkt aan een optimaal sportklimaat voor deze mensen. Rotterdam Sport op Maat is hét loket voor aangepast sporten in Rotterdam. Verenigingen, (potentiële) sporters en andere organisaties kunnen hier terecht met al hun vragen. Voor meer informatie kijk op www.rotterdamsportopmaat.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse