Een nieuw jaar brengt nieuwe mogelijkheden. Ook in 2013 kunnen verenigingen kostenvergoeding van zowel ledenwervingsactiviteiten als kaderopleidingen krijgen via Rotterdam Sportsupport. Het fonds Kansen voor de Sport draagt eraan bij dat een club een ledenwervingsactie kan organiseren, zoals een open dag. De vergoeding kaderopleidingen is bedoeld om clubs te stimuleren hun vrijwilligers op te leiden. Vrijwilligers kunnen een organisatorische of sporttechnische opleiding volgen.

Van maar liefst 55 verenigingen werd vorig jaar een aanvraag Kansen voor de Sport gehonoreerd. Met ingang van 2013 is de regeling nog gunstiger. Tot de jaarwisseling keerde Rotterdam Sportsupport twee derde van het totaalbedrag uit, met een maximum van 500 euro. Voortaan worden álle gemaakte kosten vergoed, ook met een maximum van 500 euro.

Een vereniging kan jaarlijks één keer een aanvraag indienen voor Kansen voor de Sport. Uitzonderingen zijn clubs die een activiteit opzetten voor mensen met een beperking of die 25, 50, 75 of 100 jaar bestaan. Zij kunnen twee keer aankloppen voor een onkostenvergoeding.

Heel wat verenigingen deden in 2012 ook hun voordeel met de vergoeding kaderopleidingen, ofwel een maximumbedrag van 1500 euro op jaarbasis. Maar liefst 32 clubs kregen op die manier geld terug nadat vrijwilligers een sporttechnische opleiding hadden gevolg, zoals een trainerscursus. Verder vergoedde Rotterdam Sportsupport van 17 verenigingen de kosten voor een organisatorische opleiding. Een voorbeeld is een EHBO- of reanimatiecursus.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

communicatieadviseur / clubkadercoach
Maaike Tieman