De voorbije weken heeft de invoering van de kostendekkende huur in Rotterdam zowel in de politiek als in de regionale media de nodige aandacht gekregen. Per 2014 worden in Rotterdam namelijk kostendekkende huren uitgerekend voor accommodaties die deel uitmaken van de sport en recreatie-portefeuille. De accommodaties van sportverenigingen maken deel uit van deze portefeuille.

Voor de volledige sport- en recreatie-portefeuille zijn de kostendekkende huren op basis van de eerste berekeningen fors hoger dan de huidige in rekening gebrachte huren. Gebruikers van accommodaties betalen nu dus vaak veel minder aan huur dan de daadwerkelijke kosten die voor het onderhoud en vervanging van de accommodatie moeten worden gemaakt. Die kosten gaat de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam per 2014 in rekening brengen bij de deelgemeenten.

De komende periode wordt gebruikt om het rekenmodel, op basis waarvan de ‘nieuwe’ kosten inzichtelijk zijn gemaakt, te optimaliseren in overleg met de deelgemeenten en gemeentelijke diensten. Hierbij zullen tevens scenario’s worden onderzocht waarbij een deel van de te verrichten werkzaamheden door clubs zelf zouden kunnen worden gedaan waardoor de huurkosten kunnen worden gedrukt. De deelgemeenten zullen zelf uiteindelijk bepalen welke tarieven in rekening worden gebracht bij eindgebruikers.

Via onze site informeren wij u over de actuele stand van zaken. In de Bijlage sportverenigingen en kostendekkende huren is aan de hand van openbare gemeentelijke correspondentie onder meer samengevat wat kostendekkende huur inhoudt, hoe het proces eruit ziet, wat de consequenties (kunnen) zijn en hoe sportverenigingen hierop alvast kunnen anticiperen.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat Rotterdam Sportsupport geen enkele bevoegdheid heeft om tarieven vast te stellen. Wel kunnen wij u met advies en ondersteuning bijstaan en mogelijk helpen. Er zijn nog geen kant-en-klare antwoorden te geven en het proces is nog in volle gang maar uiteraard zullen wij u zo compleet mogelijk op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot dit dossier. Houd hiervoor de pagina op onze website in de gaten. Verenigingen die (financiële) problemen voorzien, dan wel bijgestaan willen worden in het anticiperen op deze ontwikkeling, kunnen bij Rotterdam Sportsupport aankloppen via 010-2429315 of info@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander