Vorig jaar bleek uit onderzoek dat één op de negen jongeren op de middelbare school wordt gepest. Onder pesten verstaat het RIVM schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Ruim 5 procent van de jongeren stelde dat zij in de afgelopen drie maanden ook slachtoffer geweest waren van cyberpesten.

Verplicht anti-pestprogramma op scholen
Vanaf schooljaar 2015/2016 is het verplicht dat alle basis-, middelbare- en speciaalonderwijsscholen een anti-pestprogramma invoeren. Ook moest iedere school vanaf dat moment een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator hebben.

Aanpak van pesten op sportverenigingen
Voor sportverenigingen is een dergelijke aanpak niet verplicht. Voetbalvereniging XerxesDZB ziet pesten echter als een serieus probleem en heeft Buurtwerk en Rotterdam Sportsupport gevraagd een anti-pestprogramma te verzorgen voor de begeleiders van de D- en C-afdeling van hun vereniging. Ook gaat er gewerkt worden aan een pestprotocol voor de gehele vereniging. Zo hopen zij pestgedrag op de vereniging te voorkomen. Mocht het toch nog gebeuren, dan weet iedereen hoe te handelen.

“Door de trainers en coördinatoren te voorzien van de juiste informatie en handvatten kunnen zij pestgedrag sneller signaleren en dus corrigeren”, aldus pedagogisch adviseur Ineke Kalkman.

Wat kun je als trainer of coach doen om pesten geen kans te geven?

 • Kijk niet weg!
 • Onderzoek wat er aan de hand is

Breng in kaart wat de context is: is het een reactie ergens op? Waar is het ontstaan? Om wie gaat het? Gebeurt dit voor het eerst?

 • Onderneem actie
  Ga in gesprek met de pester, de gepeste en/of de ouders
 • Schakel hulp of ondersteuning in
  Bespreek de kwestie met anderen binnen de vereniging die de pester beter kennen of de Vertrouwenspersoon.

*bij serieuze dreiging; overleg met de politie/wijkagent

 • Steun de slachtoffers
  Laat aan je team zien dat dat jij tegen pesten bent, steun de slachtoffers. Probeer ook de andere teamleden te motiveren op te staan tegen pesten.
 • Deel sancties uit
 • Voorkom herhaling
  Blijf pestgedrag signaleren en het bespreekbaar maken binnen je team.

Cyberpesten is voor  trainers/coaches moeilijk tot niet te signaleren, mocht je toch iets opvangen?

 • Handel zo snel mogelijk
  Een ‘klein bericht’ kan op social media in korte tijd een groot bereik en effect creëren. Hoe eerder je handelt, hoe groter je invloed om dit in te perken.
 • Maak van online offline
  Voer de discussie niet (alleen) op internet, maar confronteer de schuldige in een persoonlijk gesprek
 • Zorg dat de berichten z.s.m. verwijderd worden
 • Verzamel bewijsmateriaal
  Maak screenshots of kopieën van het uit de hand gelopen gedrag en de eventuele reacties daarop.

Zie voor meer informatie de toolkit voor sportverenigingen op: http://mijnkindonline.nl/sportief

Wil je als vereniging aan de slag met een anti-pestprogramma of een pestprotocol? Neem dan contact op met de accounthouder van jouw vereniging of mail naar info@rotterdamsportsupport.nl.

Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen o.a. in het creëren van een veilig sportklimaat, lees hier meer.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Danny Rijnhout

verenigingsconsulent Maatschappelijk ondernemen
Danny Rijnhout