Kinderen enthousiasmeren voor een sport en vervolgens hun doorstroom naar een vereniging bevorderen. Dat is de belangrijkste taak van de twintig combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport. Vanaf het volgende bassischooljaar krijgt hun werk een extra kwaliteitsimpuls. Zij handelen dan volgens een gloednieuwe trainersvisie. Uitgangspunten: de activiteit moet leuk en uitdagend zijn en het kind de basisprincipes van de sport bijbrengen.

Meer dan 38.000 jongens en meisjes deden vorig jaar mee aan activiteiten die door combinatiefunctionarissen waren georganiseerd in veertien takken van sport. Daartoe legden deze medewerkers van Rotterdam Sportsupport verbindingen tussen basisscholen, verenigingen en de buurt.

Gezien de grote deelnemersaantallen en belangrijke ambities ontwikkelt Rotterdam Sportsupport een trainersvisie. Deze biedt de Rotterdamse combinatiefunctionarissen extra houvast en structuur voor hun vele activiteiten. De praktische handleiding helpt hen kinderen optimaal plezier en ontwikkeling te bieden met sport.

Positieve effecten
Combinatiefunctionaris voetbal Patrick Woerst is één van de initiatiefnemers van de trainersvisie. Hij legt uit: ‘De manier waarop sport wordt aangeboden, bepaalt in grote mate of iemand blijft sporten en wat de eventuele positieve effecten van sport zijn op bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling. Daarom heeft Rotterdam Sportsupport een kwaliteitsstandaard opgesteld voor haar eigen clinics. Deze is gebaseerd op onze algemene visie op de kwaliteit van sporttrainingen.’

Spelend leren spelen
Het motto: kinderen moeten spelend leren spelen. Woerst: ‘Wij zien sport als een middel en niet als een doel. Denk aan een lid van een turnvereniging dat meedoet aan een voetbalclinic. Het is belangrijker dat hij dankzij de activiteit bijvoorbeeld zijn motorische vaardigheden verder ontwikkelt dan dat hij de fijne tactische voetbalkneepjes krijgt bijgebracht.’

Lach op gezicht
Woerst gaat in op de drie belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe trainersvisie. ‘We vinden het allereerst belangrijk dat jongens en meisjes onze activiteiten leuk vinden, dat ze een lach op hun gezicht hebben. Dat hangt samen met het tweede uitgangspunt: de deelnemers moeten een uitdaging herkennen. De combinatiefunctionaris verzwaart daarom de omstandigheden als kinderen het te gemakkelijk vinden en maakt de situatie minder lastig als de lat te hoog blijkt te liggen voor deelnemers. We proberen daarbij maatwerk te leveren. Wat past bijvoorbeeld het best bij de leeftijd en aanleg van een specifieke deelnemer?’

Hij vervolgt: ‘Tot slot willen we dat bij elke activiteit de kinderen in aanraking komen met de basisprincipes van de sport. Neem voetbal. Dan leg je uit dat het belangrijk is tijdens het dribbelen de bal dicht bij je te houden, omdat de tegenstander hem dan minder makkelijk kan afpakken.’

Doelgericht
De trainersvisie biedt de combinatiefunctionarissen structuur. Woerst: ‘Mogelijk klinken sommige elementen uit de visie als iets vanzelfsprekends. Maar wij vinden het essentieel dat er een doordachte basis is voor alle werkzaamheden van alle combinatiefunctionarissen. Zo kan iedereen doelgericht en volgens dezelfde benadering werken. We voorkomen daarmee dat een clinic niet het niveau van bezigheidstherapie overstijgt.’

De trainersvisie is overigens niet alleen bruikbaar voor de combinatiefunctionarissen. Rotterdam Sportsupport gaat deze ook gebruiken als basis voor trainers waar zij mee samenwerkt, zoals de verenigingstrainers die binnen de Schoolsportvereniging trainingen verzorgen. Woerst: “Deze trainers zijn vaak technisch opgeleid. Wij kunnen ze helpen meer te focussen op het plezier van de kinderen en een goede pedagogische aanpak. Dat komt de kwaliteit ten goede.”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker