Eén op de negen Nederlanders is laaggeletterd. In Rotterdam is dat zelfs 21% van de beroepsbevolking (16-65 jaar). In Feijenoord, Charlois en IJsselmonde ligt dat percentage zelfs boven de 30%. Ook binnen jouw sportvereniging kan zich dit probleem voordoen. Wat kun je doen voor deze aandachtsgroep?

Wat is laaggeletterdheid?
Laaggeletterdheid betekent dat iemand moeite heeft met schriftelijke taalvaardigheid; dus met lezen, schrijven en/ of het gebruiken van schriftelijke en digitale informatie. Een laaggeletterde kan wel lezen, maar niet goed: maximaal op het niveau van een kind op de basisschool. Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme, waarbij het gaat om volwassenen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterden hebben vaak ook problemen met rekenen en digitale vaardigheden. Mondelinge taal (luisteren/begrijpen en spreken) vallen hier niet onder, ook al is de mondelinge taalvaardigheid, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière, soms ook op onvoldoende niveau. Laaggeletterdheid komt binnen alle lagen van de bevolking voor.

Sportvereniging                       
Nevin Muratoglu, beleidsadviseur Taal en Gezondheid bij de gemeente Rotterdam, stelt dat het belangrijk is dat mensen binnen de sportverenigingen laaggeletterdheid herkennen en het ook bespreekbaar durven te maken. “Het is niet iets om je voor te schamen als je als volwassene moeite hebt met lezen en schrijven. Durf het te zeggen als je moeite hebt met lezen en schrijven. Durf ook te vragen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven en help hen met het vinden van een passend taaltraject. In Rotterdam zijn bijna 100.000 mensen laaggeletterd. Grote kans dus dat dit ook geldt voor enkele leden van jouw vereniging. Daarom is het belangrijk dat clubs aandacht voor het onderwerp hebben. De directe omgeving, in dit geval de vereniging, kan laaggeletterdheid herkennen en daarop inspelen. Bijvoorbeeld door ze op een taalcursus te wijzen.”

Taalcursus
De doorverwijzing naar een taalcursus kan op verschillende manieren. Er zijn diverse aanbieders in de stad die op verschillende locaties een divers aanbod aan taalcursussen aanbieden. Voor een diplomagericht taaltraject kan men bijvoorbeeld terecht bij de ROC’s Zadkine en Albeda. Huizen van de Wijk bieden diverse laagdrempelige taalcursussen of cursussen in digitale vaardigheden aan. Muratoglu: “Maar je kunt ook binnenlopen bij een Taalcafé in een bibliotheek en informeren naar taaltrainingen of naar de VraagWijzers bij jouw in de buurt. Dit zijn loketten waar Rotterdammers terecht kunnen voor vragen, ondersteuning of advies. Bijvoorbeeld over taallessen in de buurt.”
     Op de website van de Gemeente Rotterdam vind je de meest recente en actuele informatie over allerlei taalcursussen in Rotterdam. Hier lees je ook hoe je een lage taalvaardigheid bij mensen kunt herkennen en tegen wat voor problemen zij aanlopen in het dagelijks leven. De Rotterdamse tennisvereniging Deuce Again organiseerde op maandag 17 september een informatiebijeenkomst voor haar leden om aandacht te vragen voor het thema.

Video
De onderstaande video gaat over laaggeletterdheid, wat voor invloed dit kan hebben op je leven en hoe je het kunt herkennen bij de club. Deze film is mogelijk gemaakt door de Gemeente Schiedam, Gemeente Rotterdam en Schiedamse Lions & Rotary.


Heb jij ervaring met laaggeletterdheid binnen je vereniging en wil je die graag met ons delen? Neem dan contact op met Yusuf Celik van Rotterdam Sportsupport door een e-mail te sturen naar
y.celik@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur
Carola Nagy