Voorkom als sportvereniging dat kinderen om financiële reden geen lid kunnen worden of moeten afhaken bij uw club. Wijs hen en hun ouders op het Jeugdsportfonds Rotterdam. Hierbinnen wordt jaarlijks maximaal 225 euro aan contributie vergoed voor jongens en meisjes met financieel minder draagkrachtige ouders. Zij moeten tussen vier en zeventien jaar oud zijn en uit een gezin komen met maximaal 120% van het minimuminkomen, ofwel 1469,40 euro per maand.

Veel verenigingen staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Het is voor kinderen bij uitstek het moment om lid te worden van een club. Helaas komt niet iedereen uit een gezin waar dit tot de financiële mogelijkheden behoort.

Daarom kent Rotterdam sinds 2008 het Jeugdsportfonds Rotterdam. De filosofie: ieder kind moet kunnen sporten, ongeacht de financiële situatie thuis. Dankzij onder meer de gemeente, stichtingen en bedrijven kan de contributie worden vergoed van jongens en meisjes. Vorig jaar deden ruim 2500 kinderen er hun voordeel mee.

Hoe het werkt? Niet het kind, een ouder of de vereniging dient de aanvraag in, maar een intermediair wendt zich tot het Jeugdsportfonds Rotterdam. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, jeugdhulpverlener, zorgcoördinator of huisarts. Als de bijdrage wordt toegekend, gebeurt dit tot een maximum van één aanvraag en 225 euro per kind per jaar. Het geld is uitsluitend bedoeld voor de contributie van een sportvereniging en dus bijvoorbeeld niet voor een (commerciële) activiteit, zoals deelname aan een sportkamp of diplomazwemmen. Als een kind aan de criteria voldoet, maakt het Jeugdsportfonds het bedrag voor het lidmaatschap rechtstreeks over naar de betreffende vereniging.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie