Je sportvereniging is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Zet daarom de stap naar een rookvrij sportterrein.

Hartstichting
Iedereen kent de gevaren van roken. De verslaving vergroot de kans op ziekten, zoals kanker, dementie en hart- en longaandoeningen. Rokers overlijden gemiddeld eerder. Zij leven tien jaar minder dan mensen die geen sigaret, sigaar of pijp aanraken. Er zijn dus volop redenen om ervoor te zorgen dat kinderen niet gaan roken. Een strategie hiervoor is dat zij niet met rokers worden geconfronteerd en zo niet in de verleiding komen zelf een sigaret op te steken. De Hartstichting heeft het initiatief genomen tot ‘een rookvrije generatie’. Het idee: maak omgevingen waar veel kinderen komen rookvrij. Een voorbeeld hiervan is de sportvereniging. Rotterdam Sportsupport ondersteunt dit initiatief van harte.

Gratis stappenplan
Streeft jouw club naar een rookvrije accommodatie? Willen jullie als sportaanbieder écht een gezonde omgeving bieden? Hier en hier lees je hoe dat kan worden bereikt. Vraag bijvoorbeeld een gratis stappenplan aan.

Rokers als initiatiefnemer
Bij korfbalvereniging RKC WION rookt sinds de start van het seizoen 2017/’18 niemand meer in het zicht van kinderen. Dit staat los van het recente initiatief van de Hartstichting. ‘Sterker, het waren rokende leden die de eerste aanzet gaven’, vertelt voorzitter Patrick van den Abeelen.

‘Zoals bij alle sportverenigingen wordt bij ons al jaren niet meer gerookt in de kantine. Maar het gebeurde nog wel voor de entree van de kantine, op het terras tussen de kantine en de velden en langs de velden zelf. Op een gegeven moment meldde zich een groep rokers bij het bestuur en een aantal kaderleden. Zij zeiden: wij zijn toch geen gastvrije vereniging als mensen door een rookwalm moeten om in de kantine terecht te komen? Kunnen we dit niet voorkomen?’

Algemene ledenvergadering
Het bestuur, de kaderleden en de rokers plaatsen het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Van den Abeelen: ‘We hebben het ludiek ingestoken. De kwestie werd besproken in de vorm van het vroegere tv-programma Het Lagerhuis. De stelling was: we moeten roken helemaal afschaffen bij RKC WION. De aanwezigen discussieerden hierover en konden aan het eind ‘ja’ of ‘nee’ zeggen, compleet met rode en groen kaarten. De conclusie van het debat? Nee, we wilden geen volledig rookvrije vereniging zijn, want menig lid is roker en dus van harte welkom, óók als hij een sigaret wil roken. Maar we wilden het roken wel minder zichtbaar maken.’

Alleen achter kantine
In de periode erna zette een werkgroep van verenigingsleden dit resultaat om in een maatregel. Die werd bekendgemaakt tijdens de volgende algemene ledenvergadering. Van den Abeelen: ‘Rokers kunnen sindsdien alleen nog terecht achter de kantine. We voorzien daar in een speciale rookplek, onder een afdakje dat al langer bestond.’

Sommige leden hadden liever gezien dat we een andere keuze was gemaakt: een plek náást de kantine. Maar de werkgroep besloot niet in verschillende rookplekken te voorzien. Bovendien bevindt zich naast de kantine een fietsenstalling die vooral door kinderen wordt gebruikt.

Hekken bij ingang
Iedereen kon en kan kennisnemen van de nieuwe maatregel. Van den Abeelen: ‘Het staat op onze website en we hebben het medegedeeld in de nieuwsbrief. Vanzelfsprekend hebben we het ook verteld aan de andere verenigingen die standaard gebruikmaken van onze accommodatie. En mensen van bezoekende verenigingen kunnen het lezen op de hekken bij de ingang van de accommodatie en op het memobord in de kantine.’

Begrip
Staat desondanks iemand te roken op een andere plek dan waar het is toegestaan? ‘Dan wordt hij er vriendelijk op aangesproken door degene die dat ziet’, vertelt Van den Abeelen. ‘Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen kan het doen. En nee, het levert geen wanklanken op. Iedereen die wordt geattendeerd op onze maatregel, heeft er begrip voor.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden