Onderstreep in je communicatie het plezier, de beleving en de effecten rondom sport. Benut verder de communicatiekanalen van maatschappelijke partners, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, om in beeld te komen bij potentiële leden en nieuwe doelgroepen. Die adviezen geeft Martin van Berkel aan verenigingen bij zijn afscheid van Rotterdam Sportsupport.

Van Berkel maakt op 1 maart de overstap naar de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). De huidige communicatieadviseur / mediavoorlichter van Rotterdam Sportsupport gaat er de uitdaging aan als Manager Communicatie en Media. ‘Ik heb een geweldige en leerzame tijd beleefd, maar nu heb ik veel zin in de volgende stap’, zegt hij.

Waarde van sport
Als 23-jarige ging hij in 2004 aan de slag bij Rotterdam Sportsupport. De stichting was piepjong en moest zich nog ontwikkelen. Van Berkel gold als de vierde medewerker die in dienst trad. ‘In de jaren erna heb ik de stormachtige groei van Rotterdam Sportsupport meegemaakt, tot ruim zestig medewerkers nu’, vertelt hij. ‘Samen met collega’s heb ik daaraan steentjes kunnen bijdragen in de communicatieve sfeer. We hebben goed de waarde van sport onder de aandacht kunnen brengen.’

Andere domeinen
Van Berkel ziet de successen van de Schoolsportvereniging als de doorbraak van die waarde. Hij herinnert zich: ‘Basisscholieren maakten op of rond school kennis met sporten en verenigingen. Velen sloten zich aan bij een club. Onderzoek bood inzicht in de maatschappelijke voordelen: fittere kinderen, betere leerprestaties, meer betrokken ouders en meer leefbaarheid in de wijk. Nadat de waarde van sport voor het basisonderwijs zo duidelijk was aangetoond, heeft Rotterdam Sportsupport volop ingezet op uitbreiding naar andere domeinen.’

Lanceringen
Voor middelbare scholieren werd Challenge010 gelanceerd, voor mensen met een beperking Rotterdam Sport op Maat, voor uitkeringsgerechtigden Bewegen naar Werk en voor Rotterdammers met diabetes of hart- en vaatziekten Bewegen naar Beter. Het Sportplusprogramma enthousiasmeerde verenigingen zich te ontwikkelen tot clubs met een brede maatschappelijke betekenis.

De initiatieven konden geregeld rekenen op landelijke media-aandacht. Van Berkel: ‘Elk nieuw programma bracht nieuwe partners en doelgroepen met zich mee. Bij elk nieuw programma hoorde ook weer een andere communicatie-aanpak, vaak met als doel de zichtbaarheid, mogelijkheden en waarde van sport steeds groter te maken.’

Tv-series
Van Berkel: ‘Trots ben ik ook op de samenwerking met mediapartners. Samen met RTV Rijnmond organiseren we alweer jaren Ons Kluppie. En vorig jaar hebben we de aanzet gegeven tot twee tv-series van OPEN Rotterdam. In de ene toont profvoetballer Nathan Rutjes wat Sportplusverenigingen kunnen betekenen voor maatschappelijke organisaties en hun cliënten. In de andere duikt Quintis Ristie in de wereld van de Rotterdamse breedtesport en maakt hij duidelijk hoe leuk, goed en bereikbaar sporten in de stad is. Ik kijk ook tevreden terug op de totstandkoming van de Sport- en Beweegdatabase. Rotterdammers kunnen er zoeken naar een geschikte sport- of beweegvorm. Professionals uit bijvoorbeeld gezondheidszorg of welzijn oriënteren zich er ook, maar dan voor cliënten.’

Communicatie bij sportverenigingen
Menige verenigingsvrijwilliger ontmoette Van Berkel in de afgelopen jaren. ‘Dikwijls verzorgde ik presentaties over communicatie bij sportverenigingen. Hoe bereik je nieuwe leden? Hoe communiceer je met bestaande leden en vrijwilligers? Mede dankzij de vele waardevolle vragen en ervaringen bij clubs heb ik vorig jaar het Handboek Communicatie voor sportverenigingen kunnen publiceren.’

Grote aantrekkingskracht
Sport sprankelt. Sport staat voor passie, plezier en beleving. Van Berkel adviseert sportverenigingen deze eigenschappen optimaal te benutten in hun communicatie. ‘Neem ter vergelijking een verzekeraar. Die kan niet naar buiten treden met al die mooie kenmerken die sport heeft. Maak er dus gebruik van; vooral via sociale media. Gebruik het plezier en de beleving van jouw sporters om ook anderen enthousiast te maken. En ben je actief met maatschappelijke activiteiten? Neem huidige en potentiële partners dan ook mee in de resultaten. We moeten met communicatie over sport het hart én het hoofd willen raken.’

Meeliften
Van Berkels volgende advies voor verenigingen is in de communicatie mee te liften met maatschappelijke partners. ‘Steeds meer Rotterdamse sportverenigingen slaan de handen ineen met niet-sport-partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties. Doe dan ook je voordeel met hun communicatiemiddelen. 65-plussers die nog niet bij jou over de vloer komen, bereik je niet zomaar met de clubkanalen. Daarvoor heb je bijvoorbeeld de medewerkers en communicatiemiddelen van een woonzorgcentrum nodig.’

Pijler onder succes
Na zijn vertrek bij Rotterdam Sportsupport blijft Van Berkel dus actief in de sportwereld. ‘Ik heb voor de Nevobo gekozen vanwege de ambities, doelen en energie. In de periode richting 2020 moet veel worden bereikt. Communicatie en marketing is één van de zes pijlers van Nevobo’s 2020-plan. Met een vernieuwende content- en marketingstrategie wil de bond meer Nederlanders betrekken bij het volleybal. Ook met de ontwikkeling van het volleybalaanbod is de bond ambitieus. Zo heeft de Nevobo recent het Summer Beach Volleyball Circuit in huis gehaald en is er de ambitie om met vernieuwend aanbod een brug te slaan naar de maatschappelijke opgave van de Nevobo en de volleybalbalclubs. Ook bij deze uitdagingen is communicatie een sleutel voor het succes. Na twaalf jaar Rotterdam Sportsupport verwacht ik mijn bijdrage te kunnen leveren aan de aansprekende ambities.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat