Sommige Rotterdamse kinderen kunnen niet sporten. Hun ouders hebben een te krappe portemonnee om de verenigingscontributie te voldoen. Gelukkig biedt het Jeugdsportfonds Rotterdam uitkomst.

De meeste Rotterdamse sportverenigingen zijn bekend met het Jeugdsportfonds. Via die weg wordt het lidmaatschap mogelijk gemaakt voor kinderen tot achttien jaar uit een financieel minder draagkrachtig gezin.

Wervende tekst website

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdammers bekend zijn met het Jeugdsportfonds, óók omdat het leidt tot ledenaanwas bij verenigingen. Plaats daarom de volgende tekst in het clubblad en/of op de website van je vereniging:

Niet genoeg geld? Toch sporten!
Wil uw zoon of dochter sporten? Het Jeugdsportfonds Rotterdam betaalt het lidmaatschap van de sportvereniging als ouders dit niet kunnen.

Wat vergoedt het Jeugdsportfonds?
Het Jeugdsportfonds vergoedt voor kinderen één keer per jaar het lidmaatschap van de sportvereniging. Sportkleding en andere sportspullen worden niet door het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoed.

Hoe vraagt u Jeugdsportfonds aan?
Een intermediair vraagt het Jeugdsportfonds aan. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, een schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van een Centrum voor Jeugd en Gezin of iemand van de Vraagwijzer, het gratis loket in de gemeente Rotterdam. Vertel aan een intermediair dat u uw kind wilt laten sporten via het Jeugdsportfonds. Als u uw legitimatiebewijs en inkomensgegevens toont, kan de intermediair een aanvraag voor u doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen

Heeft u vragen over het Jeugdsportfonds? Dan kunt u binnen onze vereniging contact zoeken met: naam via contactgegevens. Onze contactpersoon vertelt u hoe het Jeugdsportfonds werkt, maar kan geen aanvraag doen. Op de school van uw kind kunt u vragen wie de aanvraag kan indienen.

 

Steunen
Wil het Jeugdsportfonds financieel steunen? Iedereen kan hier een donatie doen. Elke bijdrage is welkom! Wie meedoet, zorgt ervoor dat kinderen zich via sport mentaal en lichamelijk kunnen ontwikkelen, dat ze plezier beleven en sociale contacten opdoen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën