Elke sportvereniging streeft naar een veilig klimaat bij de club. Het is bijvoorbeeld nuttig als een aantal vrijwilligers weet wat te doen bij brand of een medisch ongeval. Rotterdam Sportsupport biedt de kans een cursus Bedrijfshulpverlening te volgen via een gespecialiseerde partij: BHV Nieswaag. Bij voldoende deelnemers is dat ook mogelijk bij de club. Vaak kunt u voor vergoeding van de kosten een beroep doen op de Subsidie Kaderopleidingen

‘Wij hebben veel jeugdteams. Daardoor bevinden zich op een zaterdagochtend soms wel honderden mensen op onze accommodatie. Je kunt nooit uitsluiten dat er iets vervelends gebeurt. Een brandje in de kantine bijvoorbeeld. Of iemand die hard wordt getroffen door een hockeybal. Het is belangrijk dat er dan binnen de vereniging kennis bestaat over welke actie je moet ondernemen.’

Dat zegt Jeroen Twigt. Hij is voorzitter van de Barcommissie bij hockeyvereniging OMHC. Evenals tien andere vrijwilligers van de club volgde hij in juli een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) van BHV Nieswaag. Deze partner van Rotterdam Sportsupport is gespecialiseerd in BHV. De cursus bestaat uit twee onderdelen: medisch handelen en brandjes blussen.

‘Voor elk onderdeel is een avond uitgetrokken’, vertelt Twigt. ‘Eerst kwam een ambulancemedewerker naar de vereniging. We werden geschoold in EHBO en in het gebruik van een AED om iemand te reanimeren. We konden ook specifieke hockeyvragen stellen. In onze sport kun je bijvoorbeeld hard de bal tegen je aankrijgen en een kneuzing oplopen. Wat kun je dan het beste doen? Tijdens de tweede avond kwam een oud-brandweerman op bezoek. Hij vertelde onder meer over het gebruik van blusmiddelen. Daarna hebben we buiten ook daadwerkelijk brandjes geblust.’

BHV Nieswaag is een flexibele partij. Uw vrijwilligers kunnen de BHV-cursus in principe volgen op elk gewenst tijdstip. Heeft uw club onvoldoende deelnemers om de cursus te organiseren bij de vereniging zelf, dan kunnen vrijwilligers van een aantal clubs worden gebundeld en vindt de cursus plaats bij één van die verenigingen.

Rotterdam Sportsupport vergoedt voor verenigingen tot een bepaalde hoogte deelname aan een aantal kaderopleidingen, zoals de cursus Bedrijfshulpverlening. Kijk hier voor de voorwaarden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

verenigingsconsulent Accommodatie