Gemeente Rotterdam heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de naleving van de Drank- en Horecawet. Naast commerciële partijen zijn ook sportverenigingen onder de loep genomen. Een steekproef met test-aankopers heeft aangetoond dat het nalevingspercentage bij sportverenigingen 5% is. Slechts in 5% van alle gevallen waarin het had gemoeten, vroegen barmedewerkers om het identiteitsbewijs van de test-aankoper.

Inzet sportverenigingen
De uitkomsten doen vermoeden dat sportverenigingen zich nauwelijks inspannen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De meeste Rotterdamse sportverenigingen zijn zich echter wel degelijk bewust van hun verantwoordelijkheid en maken binnen de club afspraken over het alcoholbeleid. Barmedewerkers volgen veelal een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).

Sportcode
Bovendien hebben sinds 2013 al 21 verenigingen de Sportcode ingevoerd. Deze Sportcode helpt verenigingen bij de ontwikkeling van alcoholbeleid, het signaleren en handelen na (risicovol) alcohol- en drugsgebruik en ondersteunt clubs bij de voorlichting van ouders. Youz, het jongerenmerk van Verslavingszorginstelling Bouman GGZ, helpt clubs via de Sportcode kosteloos hun zaken op orde te krijgen.

Strengere controles
De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat de praktische uitvoering nog steeds aandacht verdient. Gemeente Rotterdam kondigde bij de presentatie van de onderzoeksresultaten ook aan in alle branches vaker te gaan controleren om zo de pakkans te vergroten met als doel betere naleving.

Gemeente Rotterdam heeft aangegeven graag in samenwerking met de sportverenigingen en Rotterdam Sportsupport te werken aan verbetering van de situatie, zodat bij een nieuwe meting in 2018 sprake is van een nalevingspercentage van minimaal 50%. Het uiteindelijke doel is en blijft 100% naleving. In het najaar van 2015 worden alle verenigingen door de Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport benaderd voor een bijeenkomst.

Ondersteuning
Verenigingen die de Sportcode willen invoeren kunnen contact opnemen met Youz via preventie@youz.nl. Verenigingen die andere vragen hebben over alcohol- en drugsbeleid kunnen contact opnemen met hun accounthouder bij Rotterdam Sportsupport. Clubs die nog geen accounthouder hebben kunnen hun vraag via info@rotterdamsportsupport.nl aan ons stellen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën