Veel clubs hebben een wereld te winnen met aanbod van laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten voor 45-plussers. Bij korfbalvereniging OZC weet men wat de winstpunten kunnen zijn. Sinds de geslaagde informatieavond in februari komen elke maandag negentien nieuwe leden naar de accommodatie aan de Enk in Rotterdam-Zuid.

Conditietraining, wandelen, tennis, jeu de boules, korfbal, badminton en bewegen op muziek. Dat zijn de sport- en bewegingsvormen van KombiFit, een formule waarmee verenigingen een uiterst toegankelijk aanbod kunnen opzetten voor mensen die geen zin hebben of niet in staat zijn wat fanatieker te sporten. Bij OZC heeft men er een eigen draai aan gegeven. Knotshockey en een laagdrempelige versie van korfbal staan ook op het programma.

OZC is een Sportplusvereniging. Dat is een club die Rotterdam vooruit moet helpen op het vlak van onderwijs, gezondheid, veiligheid, re-integratie / werk of sportparticipatie of zelfs op meerdere gebieden. Rotterdam Sportsupport ondersteunt daarbij. OZC heeft zich voorgenomen meer aan te sluiten op behoeften uit Vreewijk, de omliggende wijk. Via folders en krantenartikelen werden bewoners begin dit jaar op de hoogte gebracht van het voornemen KombiFit 45+ op te zetten.

‘We waren tevreden dat achttien mensen de informatieavond bezochten. En wat denk je? Alle achttien besloten ze lid te worden. Bovendien diende zich nog een kennis van één van de nieuwe leden aan.’ Dat zegt Trudy van Bregt. De verenigingsadviseur van Rotterdam Sportsupport verzorgt dit seizoen de KombiFit bijeenkomsten op maandagavond. Een trainer van OZC assisteert haar en zal na de zomervakantie het stokje overnemen.

Zij vervolgt: ‘Het is een gevarieerd gezelschap. De jongste is 46, er zijn twee tachtigers en we hebben iemand die minder goed ter been is omdat hij speciale schoenen draagt. Dit aanbod is erg geschikt voor hem. Tegelijkertijd hebben dames met een hoofddoek het ook reuze naar hun zin. Zo zijn we een afspiegeling van de wijk. Iedereen is heel enthousiast.’

Van Bregts boodschap aan andere verenigingen: ‘Als je de wijk meer wilt betrekken bij je club en laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten overweegt, is KombiFit een prima middel.’

Meer informatie over KombiFit is te verkrijgen via Trudy van Bregt: T.vanBregt@rotterdamsportsupport.nl en 010 242 93 15.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat