De gemeente Rotterdam voert vanaf 2014 kostendekkende huur in. De bedragen voor het gebruik van accommodaties zullen daardoor stijgen. Het is nog onduidelijk welk deel daarvan de deelgemeenten zullen doorberekenen aan de clubs. Verder verhogen sommige deelgemeenten vanwege bezuinigingen nu al de huurtarieven. Rotterdam Sportsupport vraagt bestuurders zich te melden wanneer hun club in de problemen dreigt te komen.

Kostendekkende huur. Dat is met ingang van 2014 het sleutelwoord voor de huurprijs, inclusief onderhoud, die de gemeentelijke vastgoedorganisatie aan de gebruikers in rekening zal brengen. Het doel is om de subsidiestromen en versluierende subsidies inzichtelijker te maken. Het groot onderhoud en de benodigde vervangingsinvesteringen zullen ook in de kostendekkende huren worden verwerkt. Dit betekent dat de kostendekkende huren leiden tot een stijging van de kosten.

De uiteindelijke hoogte van de kostendekkende huren is nog niet bekend. De gemeente neemt in het voorjaar van 2013 een definitief besluit. Op dit moment wordt er nog druk gerekend. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om verenigingen meer zelfbeheer aan te bieden en daarmee de kosten te drukken.

De deelgemeenten spelen een belangrijke rol in het uiteindelijke besluit. De bestuurders daar bepalen welk deel van de huurkosten zij voor hun rekening nemen en hoeveel de verenigingen moeten betalen. Volgend jaar zullen de nieuwe huurprijzen bekend zijn. Vaak liggen die dus boven de huidige tarieven.

Het is belangrijk dat verenigingen niet in de problemen raken door toedoen van de kostendekkende huur. Rotterdam Sportsupport houdt de vinger aan de pols en vraagt verenigingen contact op te nemen wanneer zij in de moeilijkheden dreigen te komen en/of interesse hebben in (andere) ondersteuning. De organisatie staat in nauw contact met Gemeente Rotterdam en Stadsontwikkeling Vastgoed.

U kunt zich wenden tot Liana Landman van Rotterdam Sportsupport via l.landman@rotterdamsportsupport.nl en 010-242 93 15. Klik hier voor meer informatie over kostendekkende huur.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker