Flexibel. Doelgericht. Een effectieve tijdsinzet van vele professionals betrokken bij gehandicaptensport. Veel bijeenkomsten van Rotterdam Sport op Maat en de Adviesgroep Gehandicaptensport draaien voortaan om een thema.

Sporthulpmiddelen. (Sport)vervoer. Sportstimulering in het speciaal onderwijs. Het zijn voorbeelden van thema’s die dit jaar centraal staan tijdens themabijeenkomsten geïnitieerd door Rotterdam Sport op Maat en de Adviesgroep Gehandicaptensport in Rotterdam. Per thema zijn alle partijen welkom die geïnteresseerd zijn en/of een bestaande verantwoordelijkheid hebben op dit vlak. Te denken valt onder meer aan Koninklijke Visio (expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen) of REAKT (specialist in maatschappelijke participatie).

Voordeel
‘Het voordeel van een themabijeenkomst is dat iedere organisatie betrokken bij gehandicaptensport zelf kan bepalen of het onderwerp relevant is voor deze organisatie en of ze dus van de partij is’ zegt Fieke de Goede, projectleider RSOM. ‘Je kunt inschatten of jij baat hebt bij kennis over het thema én of je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het samenzijn. Ook biedt het de kans om – naast de structurele netwerkpartners – met meerdere partijen inzet op elkaar af te stemmen en gezamenlijke ambities na te streven. Mede daarom heeft Rotterdam Sport op Maat besloten deze werkwijze in te voeren.’

Partnerorganisatie
Rotterdam Sport op Maat is een netwerkorganisatie van Rotterdam Sportsupport, MEE Rotterdam Rijnmond, Rijndam Revalidatie, Pameijer, NOC*NSF, Rotterdam Topsport en Kenniscentrum Sport. Vertegenwoordigers van deze partijen stemmen vier keer per jaar hun inzet op sport met elkaar af.

Meer contacten en kennis
‘Verder zijn er nu dus de themabijeenkomsten en kunnen die ook worden bijgewoond door partners’, vertelt De Goede. ‘Dat biedt de kans meer contacten te leggen en kennis op te doen. De sessies draaien in eerste instantie altijd om kennismaking en -deling. Vanuit deze basis kunnen we kansen voor samenwerking inschatten en gezamenlijk uitdagingen formuleren en aangaan.’

Thema’s
Wie ervoor in aanmerking komt of interesse heeft, kan zich hier aanmelden voor themabijeenkomsten. Deze sessies staan nog op de rol voor dit jaar:

  • 25 juli, (Sport)vervoer
  • 29 augustus, verdrag Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een beperking
  • 19 september, Sporthulpmiddelen
  • 10 oktober, Beweegmaatjes
  • 21 november, Sportfonds voor volwassenen (met een beperking)

Rotterdam Sportsupport ondersteunt clubs in bij het opzetten van aangepast sportaanbod. Het loket Rotterdam Sport op Maat biedt begeleiding en advies aan verenigingen op dit thema. Lees hier meer.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

verenigingsconsulent Accommodatie