Met ingang van 1 januari 2019 zijn de regels van de regelingen Kansen voor de Sport en Bijdrage Kaderopleidingen vernieuwd. Beide regelingen hebben als doel om verenigingen vitaler te maken. Voor Kansen voor de Sport kunnen verenigingen aanvragen indienen voor het werven van nieuwe leden of vrijwilligers en het vergroten van de zichtbaarheid van de vereniging. Vanuit Bijdrage Kaderopleidingen kunnen opleidingen voor trainers, bestuursleden en andere vrijwilligers vergoed worden.

Voor beide regelingen wordt het aanvraagproces laagdrempeliger en eenvoudiger gemaakt. Lees hieronder de belangrijkste veranderingen.

Kansen voor de Sport
Waar voorheen alleen communicatiekosten van de ledenwervingsactiviteiten in aanmerking kwamen, kunnen nu alle kosten opgevoerd worden tot een hoogte van € 250. Naast activiteiten voor het werven van leden en vrijwilligers is het ook mogelijk om een bijdrage te verkrijgen voor het vergroten van de zichtbaarheid van de vereniging. Verder is het niet meer nodig om bij het aanvragen van een bijdrage een uitgewerkt plan in te dienen. Betaling vindt nog steeds achteraf plaats na het aanleveren van de bonnetjes en het evaluatieformulier.

De regeling is vanaf 2019 echter alleen nog beschikbaar voor verenigingen met minder dan 200 leden. Grotere verenigingen hebben doorgaans een andere vorm van ondersteuning nodig bij het vinden van financiering. Met onze gebiedscoördinatoren, experts en partners gaan we deze clubs en kleinere clubs die daar behoefte aan hebben steviger en persoonlijker ondersteunen bij hun financieringsbehoefte.

Bijdrage Kaderopleidingen
De grootste verandering voor Bijdrage Kaderopleidingen is het moment van uitbetaling. In plaats van achteraf te betalen nadat de diploma’s werden aangeleverd, wordt de bijdrage nu vooraf uitgekeerd. Hiervoor is wel een bewijs van inschrijving nodig en verwachten we van de verenigingen dat ze zich inzetten voor het succesvol afronden van de opleiding door hun vrijwilligers. Achteraf hoeft geen bewijs van het afronden van de opleiding meer aangeleverd te worden, maar we willen wel graag weten in hoeverre het gelukt is.

Lees de volledige nieuwe regels voor Kansen voor de Sport op https://www.rotterdamsportsupport.nl/sportverenigingen/fonds-kansen-voor-de-sport/ en voor Bijdrage kaderopleidingen op https://www.rotterdamsportsupport.nl/sportverenigingen/bijdrage-kaderopleidingen/.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

communicatieadviseur / clubkadercoach