Rotterdam kent een nieuwe subsidie die Rotterdamse breedtesportverenigingen stimuleert hun eigen sportaccommodaties of sportvoorzieningen op kwaliteitsniveau te kunnen houden of brengen. De regeling investeringssubsidies breedtesportverenigingen is vanaf 1 mei aan te vragen.

De regeling investeringssubsidies breedtesportverenigingen bestaat uit drie onderdelen:

  • maximaal 1/3 van de totale investeringskosten kan gefinancierd worden door een gemeentelijke subsidie van maximaal € 75.000 per aanvraag (subsidieonderdeel I);
  • eveneens maximaal 1/3 moet gefinancierd worden door een gemeentelijke lening ter hoogte van maximaal € 75.000 (subsidieonderdeel II); deze lening is gelijk aan de te verlenen subsidie;
  • minimaal 1/3 moet gefinancierd worden door een eigen bijdrage van de vereniging (sponsoring, eigen middelen of een bijdrage uit een niet-gemeentelijke fonds of subsidie, zoals de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties); deze eigen bijdrage moet aantoonbaar gerealiseerd zijn of zijn te realiseren.

Optioneel kan een aanvullende gemeentelijke lening verstrekt worden tot maximaal € 275.000 (alleen indien een maximale subsidie onderdeel I van € 75.000 wordt verleend).

Borg SWS
De regeling investeringssubsidies breedtesportverenigingen is bedoeld voor Rotterdamse breedtesportverenigingen die lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF. Ook een aan deze breedtesportvereniging verbonden beheerstichting kan de subsidie aanvragen.

De gemeente zal de lening alleen verstrekken indien de stichting Waarborgfonds Sport (SWS) bereid is borg te staan. Verder zijn er diverse eisen waar de aanvraag aan moet voldoen. De voorbereiding van een aanvraag zal door de hoeveelheid benodigde gegevens en stukken de nodige tijd kosten. Meer hierover lees je hier.

Subsidieplafond: vanaf 1 mei 2016 snel aanvragen
De regeling kent een subsidieplafond. Momenteel bedraagt dit plafond € 200.000 per jaar. Dit budget wordt verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Dit houdt in dat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. In deze regeling is daarvoor bepalend het tijdstip van ontvangst van complete aanvragen.

In 2016 geldt voor de indieningstermijn een overgangsregeling. Subsidieaanvragen voor het jaar 2016 kunnen vanaf 00.00 uur van 1 mei 2016 worden ingediend tot en met 31 december 2016. Aanvragen die vóór 1 mei 2016, 00.00 uur, worden ingediend, worden geweigerd. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd is het advies om zo snel mogelijk met de aanvraag aan de slag te gaan.

Meer informatie en aanvragen
Op deze pagina vind je meer informatie over de regeling, inclusief de mogelijkheden voor advies en ondersteuning voor het doen van een aanvraag.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën