Een primeur: op dinsdagavond 3 oktober betraden, onder begeleiding van Chafik El Hachioui en Hakima El Ghafour, voor het eerst mensen met een beperking de zaal van tafeltennisvereniging Xerxes. Chafik is sportbegeleider binnen Noa Actief, Hakima pedagogisch hulpverlener. Noa Actief wil dat inwoners van Delfshaven met een lichamelijke of psychiatrische beperking geen drempels ervaren op weg naar sport en beweging.

Vertrouwd en veilig
‘Wij denken in een grote behoefte te voorzien’, zegt Hakima. ‘In Rotterdam-Delfshaven komen bepaalde gezondheidsproblemen bovengemiddeld vaak voor, ook bij mensen met een beperking. Denk aan obesitas en diabetes. Maar wie zijn gezondheid wil verbeteren met sport of beweging, komt helaas niet altijd automatisch bij een sport- of beweegaanbieder terecht. Zo zijn de kosten  soms een struikelblok voor mensen met een beperking of hun familie. Of kent men het aanbod en de verenigingen in de wijk niet. Of gaat men wel naar een club, maar haakt daar af omdat het ontbreekt aan een vertrouwd en veilig gevoel.’

Beter dag-nachtritme
El Hachioui en El Ghafour zijn de eigenaren van thuiszorgorganisatie Noa Zorg. Dit jaar hebben zij Noa Actief opgezet. ‘Tijdens ons werk in de zorg hebben wij gezien hoe belangrijk sport en beweging is’, vertelt El Ghafour, die in het verleden pedagogisch hulpverlener was bij Pameijer. ‘Het is goed voor de gezondheid. Oók belangrijk: je slaapt er beter door. Deze doelgroep heeft vaak moeite met het dag-nachtritme. Wij willen dat mede veranderen door op dinsdag- en vrijdagavond aan de slag te gaan. Alleen op zondag zijn de deelnemers overdag actief. En een ander voordeel van sport en beweging is dat je kunt deelnemen aan de maatschappij.’

Persoonlijk en plezierig
Klein en overzichtelijk. Persoonlijk en vertrouwd. Plezier en gezelligheid in plaats prestatiedrang. Dit zijn uitgangspunten van Noa Zorg, dat zich vooralsnog richt op mensen met een lichamelijke en/of psychiatrische beperking met een lage economische status die weinig tot niet recreatief bewegen. De kosten zijn vier euro per les; de eerste deelname is gratis.

Laagdrempelig aan de slag
El Ghafour: ‘We maken gebruik van de zogeheten beweegtas. Die is ontwikkeld door therapeuten van Philadelphia Zorg. Het is een eenvoudig hulpmiddel om iemand te stimuleren om meer te bewegen. Met behulp van de attributen in deze tas gaan de deelnemers laagdrempelig aan de slag. Er zitten bijvoorbeeld kleine balletjes, hoepeltjes en pionnetjes in. Als op den duur iemands vaardigheid en zelfvertrouwen toenemen, kunnen we misschien een volgend stapje zetten. Chafik en ik streven naar één-op-één-begeleiding, waarbij we kunnen rekenen op vrijwilligers met een sportachtergrond.  Daarnaast hopen we dat familieleden van deelnemers gaan meehelpen.’

Samenwerking gezocht
Noa Actief zoekt nadrukkelijk de samenwerking. De initiatiefnemers doen een oproep aan onder meer zorgprofessionals, zoals huisartsen, om cliënten te attenderen op het maatgerichte sport- en beweegprogramma. ‘We staan ook open voor ieders ideeën om het beste te bieden aan inwoners van Delfshaven met een beperking’, zegt El Ghafour.

Aanvullende ideeën
Dit jaar hébben El Hachioui en El Ghafour al van gedachten gewisseld met vele personen en partijen. El Ghafour: ‘Bijvoorbeeld met sportregisseur Menno Bruins van de gemeente en buurtsportcoach Leonie van der Heijden van MEE Rotterdam Rijnmond. Zij kennen de doelgroep en specifieke sport- en beweegvragen van mensen met een beperking. Zo konden zij onze ideeën aanvullen. Bovendien heeft de gemeente een financiële impuls gegeven waarmee we een deel van de huur van de sportzaal kunnen opbrengen en waarmee we promotiemateriaal hebben bekostigd.’

Veiligheid
Gebiedscoördinator Miranda Monster van Rotterdam Sportsupport heeft ook meegedacht. Zij adviseerde onder meer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voor alle vrijwilligers. El Ghafour: ‘Een goede tip, want mensen met een beperking zijn een kwetsbare groep. Veiligheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt.’ In de toekomst wordt bekeken, of ook autistische kinderen en dementerende ouderen kunnen meedoen aan Noa Actief.

Contact
Wil je iemand aanmelden voor Noa Actief? Wil je een bijdrage leveren of ideeën uitwisselen met Chafik El Hachioui en Hakima El Ghafour? Zoek dan contact met hen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager