Sportverenigingen worden voortaan nog beter bediend via de website van Rotterdam Sportsupport. Je kunt bijvoorbeeld gerichter zoeken in de ondersteuningsproducten voor verenigingen en je legt gemakkelijker contact met jouw accounthouder van Rotterdam Sportsupport. Ook vind je antwoorden op veelgestelde vragen en zie je welke evenementen op stapel staan in de omgeving van jouw club.

Mede dankzij de ideeën en doorgegeven informatiebehoeften van flink wat clubs heeft Rotterdam Sportsupport zijn website kunnen vernieuwen. Net als voorheen biedt de site je natuurlijk een overzicht van onze projecten en diensten. Je vindt er ook weer het laatste nieuws. Maar er zijn ook nuttige mogelijkheden toegevoegd.

Voorbeelden? Rotterdam Sportsupport werkt in vier stadsgebieden. De site maakt duidelijk wat de speerpunten per gebied zijn en welk gebiedsteam hier de clubs ondersteunt. Verder vind je antwoorden op veelgestelde vragen en kun je profielen van onze medewerkers bekijken.

Nuttig en eenvoudig
Op verzoek van veel clubs kunnen verenigingen nu ook eenvoudig nagaan wie hun accounthouder bij Rotterdam Sportsupport is en hoe contact kan worden gelegd met deze medewerker. Het is ook nuttig dat je nu gerichter kunt zoeken in de ondersteuningsproducten voor verenigingen.

Sneller op het spoor
Dankzij de nieuwe website kunnen maatschappelijke organisaties sneller op het spoor komen van sportverenigingen waarmee zij doelen willen bereiken. Deze partijen zien nu bijvoorbeeld welke Sportplusverenigingen in de buurt zijn gevestigd en binnen welke maatschappelijk thema’s deze clubs actief zijn. Ze lezen ook over de andere verenigingen in hun omgeving en over mogelijke samenwerkingsverbanden met Rotterdam Sportsupport en sportclubs.

Online Department maakte het ontwerp van de website. Mouse Craft bouwde de site.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende