Dinsdag hield de Nederlandse Sport Alliantie met medewerking van Rotterdam Sportsupport, W.J.H. Mulier Instituut en Vereniging Sport en Gemeenten het congres ‘Segmenteren van Sportverenigingen’ in het Feijenoord Stadion in Rotterdam. Het programma zoomde in op de verschillende perspectieven van segmenteren. Beleidsmakers en –uitvoerders betrokken bij organisaties die sportverenigingen ondersteunen, hebben inspiratie opgedaan over de wijze waarop zij hier invulling aan kunnen geven.

Bij segmenteren van verenigingen gaat het om verenigingen in te delen op basis van criteria om verenigingsondersteuning zodanig aan de verenigingen te kunnen koppelen dat de kans op slagen wordt verhoogd. Door de bezuinigingen na de gemeenteraadsverkiezingen stond de optimale inzet van gemeentesubsidies voor verenigingsondersteuning centraal in de discussies. Dat en hoe segmentatie als middel kan dienen voor het efficiënt ondersteunen van sportverenigingen, werd uitgelicht met presentaties van het W.J.H. Mulier Instituut en Rotterdam Sportsupport.

Segmenteren van verenigingen is niet iets dat je eenvoudig realiseert ook al passen veel gemeenten het principe van segmentatie eigenlijk onbewust al toe in de verdeling van de gemeentelijke middelen. Het antwoord op de vraag ‘waarom willen we segmenteren’ vormt een belangrijk startpunt van een dergelijk samenwerkingstraject dat de nodige tijd vergt. Op dat punt waren de congresgangers het met elkaar eens. Als goed is nagedacht over het waarom en het doel dat je wilt bereiken met segmentatie, kan het bijdragen aan een efficiënte en effectieve ondersteuning en daarmee de inzet van financiële middelen. Dit wordt bereikt door de juiste producten en diensten in te zetten zodat optimaal tegemoet getreden wordt aan de behoeften van verenigingen.

Als het aan de ruim zestig deelnemers aan het congres ligt, is een volgende stap het ontwikkelen van een model van segmenteren dat breed gedragen wordt door de betrokkenen binnen de sportsector door een onafhankelijk orgaan. De uitkomsten van het congres worden gebundeld in een rapport over ‘Segmenteren van Sportverenigingen’. Hierover leest u binnenkort meer op www.sportalliantie.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg