Regels, wetten, verzekeringen, belastingen, aansprakelijkheden. Er komt nogal wat op nieuwe verenigingsbestuurders af. Speciaal voor hen ontwikkelde Rotterdam Sportsupport het handboek voor de nieuwe sportbestuurder. Handig en praktisch. Bestaande bestuurders kunnen er natuurlijk ook baat bij hebben. 

Sportbestuurders zijn vrijwilligers, maar dat betekent niet dat zij vrijblijvend hun taken uitvoeren. Zo zijn er bijvoorbeeld veel regels, wetten en bepalingen waarmee zij rekening dienen te houden namens de club.

Dankzij het Handboek voor de nieuwe sportbestuurder hebben nieuwe sportbestuurders nu het overzicht, komen zij goed beslagen ten ijs en houden zij plezier in hun werkzaamheden. De adviezen zijn ook nuttig voor degenen die al langer bestuurder zijn. In het algemeen geldt dat bestuurders een kader krijgen aangereikt waarbinnen zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zij hebben handvatten om te controleren of alles gaat zoals het hoort te gaan.

Het handboek voor de nieuwe sportbestuurder begint met een inleiding in besturen. Daarin staan algemene zaken. Wat zijn bijvoorbeeld in Rotterdam relevante partijen voor een sportclub? Hoe vergader je? Hoe maak je notulen? Wat is een beleidsplan?

Het tweede deel gaat over wettelijke verplichtingen. Aan welke regels en wetten hoort een sportvereniging zich te houden en hoe verhouden zich tot de statuten van de club? En welke Rotterdamse wet- en regelgeving is van belang?

Tot slot leest de bestuurder welke zaken hij kan toetsen om te zien of de vereniging alles goed heeft geregeld. Te denken valt aan aansprakelijkheid, verzekeringen en belastingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laurens Verbaan

Laurens Verbaan

projectcoördinator Schoolsportvereniging