Onlangs heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om de subsidie ter waarde van 50.000 VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen in de sport te verlengen met één jaar. Zo krijgen alle deelnemende sportbonden en sportverenigingen een jaar langer de tijd om de VOG binnen hun eigen organisatie op een goede wijze in te bedden en voor alle vrijwilligers binnen de organisatie een VOG aan te vragen.

Seksuele intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. En elk geval van seksuele intimidatie is er één te veel. Om die reden hebben steeds meer sportverenigingen de preventie van seksuele intimidatie hoog op hun agenda staan. Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat seksuele intimidatie plaatsvindt, zijn er wel een aantal maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen.

Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de club is één van die maatregelen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven bij een sportclub.

NOC*NSF ondersteunt het besluit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om de subsidie voor de gratis VOG voor vrijwilligers die werken met minderjarigen met één jaar te verlengen. Dit biedt sportbonden en sportverenigingen nu de gelegenheid om voor 31 december 2013 50.000 VOG’s voor sportvrijwilligers te realiseren. Het gaat hierbij om de verlenging van de regeling van 2012, er is geen nieuwe budget toegekend.

Voor meer informatie rondom de VOG verwijzen wij u graag naar de VOG website. Hier vindt u alle informatie omtrent de VOG en het aanvraag- en declaratieproces en hier kunt u tevens de voorlichtingsfolders en handleidingen downloaden.

Bron: NOC*NSF

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie