Sportplusverenigingen weten zich te onderscheiden van andere sportverenigingen. Ze zijn daardoor van extra maatschappelijke waarde voor de gemeente Rotterdam. Met ingang van 2018 telt Rotterdam 29 van dergelijke verenigingen. In een serie verhalen lichten we een aantal bijzondere maatschappelijke activiteiten uit. We trappen af met OZC, korfbalvereniging op Zuid, die nieuwe leden op een warme manier welkom heet.

De Kweekvijver is bij OZC inmiddels een begrip. Hier trainen kinderen één keer per week onder begeleiding van trainers die in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Tijdens deze trainingen leren ze op een speelse wijze de basisvaardigheden van het spelletje, die ze later nodig hebben om in teamverband wedstrijden te spelen. De Kweekvijver is een aantal jaar geleden in het leven geroepen omdat de Rotterdamse korfbalvereniging midden in het seizoen niet zomaar nieuwe spelers in bestaande teams kon onderdelen. “We stoppen hier heel veel tijd en energie in om op een laagdrempelige wijze deze kinderen te enthousiasmeren voor de korfbalsport en onze vereniging,” zegt Ben Meerman, jeugdvoorzitter bij OZC. “Deze kinderen zijn veelal doorgestroomd van een door OZC en Rotterdam Sportsupport gegeven korfbalclinic bij basisscholen hier in de buurt. Het is vrijblijvend, maar wij willen deze doelgroep natuurlijk graag structureel binden aan onze vereniging.”

Het gesprek
De kinderen – vooral variërend in de leeftijdscategorie van 8 t/m 12 jaar – die van De Kweekvijver doorstromen naar een regulier team, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het bestuur. “Deze gesprekken voeren we met alle nieuwe leden en/of de verzorgers daarvan. Hierin maken we de wederzijdse verwachtingen kenbaar,” legt voorzitter Danny Schipper uit. “Een nieuw lid mag van de vereniging bepaalde verwachtingen hebben. Een veilig sportklimaat, gediplomeerde trainers of goed materiaal bijvoorbeeld. Maar het lidmaatschap bij een vereniging betekent ook dat daar bepaalde verplichtingen bij horen, zoals het wassen van kleren, kantinediensten of het vervoer naar uitwedstrijden. We zijn geen meubelboulevard waar je wat consumeert en weer vertrekt. Wij zeggen altijd: als je aan de voorkant duidelijke afspraken maakt, heb je aan de achterkant geen problemen.” En Meerman aanvullend: “De meeste gesprekken voeren we al terloops tijdens trainingen met ouders langs de zijlijn. We vinden het belangrijk om als OZC-vertegenwoordigers goed contact te onderhouden met de mensen binnen de vereniging. We merken dat dit als fijn wordt ervaren en kunnen zo ook vroegtijdig signaleren als een speler of zijn familie bepaalde problemen ervaart.”

Bijdrage aan de vereniging
Beide mannen benadrukken dat bij alle nieuwe leden individueel wordt gekeken op welke manier ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vereniging. Meerman: “Er moet wel een bepaalde speelruimte zijn, de (thuis)situatie verschilt natuurlijk per speler. Een speler van wie de ouders in een lastige financiële situatie zitten, zouden dan niet naar uitwedstrijden hoeven rijden. Maar ze kunnen wel op een andere manier waardevol zijn voor de club, door bijvoorbeeld te helpen in de kantine. De leden en het bestuur kunnen elkaar daarin tegemoet komen.”
“Uiteindelijk willen we dat iedereen met plezier naar de vereniging komt,” gaat Schipper verder. “Het teamgevoel, sociale contacten en plezier. Daar doe je het toch voor?”

Rotterdam Sportsupport stimuleert en ondersteunt deze Sportplusverenigingen bij het realiseren van maatschappelijke activiteiten. Een toetsingscommissie bepaalt welke clubs het Sportpluspredicaat ontvangen. Dit toont aan dat de club een gezonde, sociale en organisatorische huishouding heeft en maatschappelijke activiteiten ontplooit. Met ingang van 2018 telt Rotterdam 29 dergelijke ambitieuze verenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker