Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief Bewegen naar Beter.

Al 201 van de 240 aangemelde patiënten met een chronische ziekte hebben via een sportconsulent de weg naar passend beweegaanbod gevonden. Ook de 39 mensen die nog niet sporten hebben contact gehad met de sportconsulent. Zij hebben door medische complicaties of privéomstandigheden de stap (nog) niet gezet.

80.000 duizend Rotterdammers hebben naar verwachting in 2030 diabetes type 2 of een hart- en vaatziekte. Dat zal een grote nadelige invloed hebben op hun leven en dagelijks functioneren. MEE Rotterdam Rijnmond, FysioHolland, IZER en Rotterdam Sportsupport namen daarom vorig jaar het initiatief tot Bewegen naar Beter.

De weg helpen vinden
De achtergrond: veel patiënten met diabetes type 2 of een hart- en vaatziekte zijn gebaat bij regelmatige beweging. Lichamelijke activiteit vermindert de kans op gezondheidsklachten. Helaas weet menigeen de weg naar passend sport- of beweegaanbod niet te vinden. Bewegen naar Beter, ook te zien in een inspirerend filmpje, moet dat helpen veranderen.

Praktijkondersteuners huisartsen
Hoe gaat het in zijn werk? Praktijkondersteuners van huisartsen (POH’ers) van huisartsenzorggroep IZER bekleden een sleutelrol binnen het project. Tijdens het spreekuur schatten zij in op welke manier de patiënt bij een sport- of beweegaanbieder kan terechtkomen.

Is de persoon zelfredzaam? Dan kan het volstaan de patiënt te attenderen op de Rotterdamse Sport- en Beweegdatabase. Is meneer of mevrouw wat minder zelfredzaam, maar wel gemotiveerd om te gaan bewegen? Dan legt de POH’er contact met een sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond. Die kent het sport- en beweegaanbod in de stad, bespreekt met de patiënt wat hij kan en wil en begeleidt hem vervolgens richting een geschikte partij.

Fysiotherapie
Soms concludeert de POH’er dat iemand lichamelijk nog niet voldoende belastbaar is. Dan gaat de patiënt eerst aan zijn conditie werken onder begeleiding van een fysiotherapeut van FysioHolland, partner binnen Bewegen naar Beter.. Het vierde scenario is dat de patiënt op dit moment vooralsnog niet voor begeleiding naar sport of beweging in aanmerking komt en om te beginnen moet worden geholpen in het zorgcircuit.

Groeiend netwerk
Het succes van Bewegen naar Beter wordt bepaald door het aantal samenwerkende partijen en de mate waarin zij elkaar weten te vinden. Het is dus goed nieuws dat het netwerk flink is gegroeid. Zo zijn al 37 huisartsenpraktijken aangesloten die vallen onder IZER.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse