Hoe pesterijen tussen kinderen op straat leidden tot ledenaanwas bij rcsv Zestienhoven én tot een betere sfeer in de wijk. ‘Wij willen dit succesverhaal graag uitbreiden naar andere sporten en verenigingen. Zoek dus contact met mij’ Dat zegt Steven Schutrup. Hij is jongerencoach bij welzijnsorganisatie Wmo Radar.

Wat is er aan de hand? Wat is het succesverhaal? Schutrup: ‘In en rondom basisschool De Regenboog in Rotterdam-Overschie waren problemen. Sommige kinderen pestten elkaar flink en dat had zijn weerslag op de sfeer. Wij bij Wmo Radar kregen we veroorzakers en slachtoffers van pestgedrag verwezen door Stichting United010, die tussentijdse en naschoolse opvang verzorgt voor leerlingen van de school. Er waren onder meer problemen op het Oranjeplein, dat aan de school grenst.’

Discipline en samenwerking
Dit plein zou uiteindelijk het startpunt vormen voor de weg naar boven. Gebiedscoördinator Mark Lensselink van Rotterdam Sportsupport bracht Wmo Radar in contact met de nabijgelegen voetbalvereniging rcsv Zestienhoven. Daarna ging het snel. Schutrup: “Op 5 april konden kinderen op het Oranjeplein een training volgen onder leiding van Andy Tegegne van rcsv Zestienhoven. Ik ondersteunde hem. Het accent lag op discipline en samenwerking. Scheldpartijen, pesterijen en onsportief gedrag werden onmiddellijk aangepakt.’

Kennismaken met sportvereniging
Schutrup: ‘Op het Oranjeplein is ruimte voor een training aan maximaal vijftien kinderen; bij een hoger aantal komt de veiligheid in het geding. Aan de tweede training deden al twintig jongens en meisjes mee, vooral afkomstig van De Regenboog, dus we verkasten naar een andere locatie. Timo van Schaik van rcsv Zestienhoven zorgde ervoor dat we er kunnen trainen op het kunstgrasveld. Een ander voordeel hiervan was dat de kinderen zagen hoe het eraan toegaat bij een sportvereniging.’

Nieuwe leden
Tot begin juni konden de kinderen wekelijks een training volgen bij rcsv Zestienhoven. ‘Uiteindelijk waren er 38 deelnemers’, vertelt Schutrup. ‘En het mooie is, dat er waarschijnlijk elf lid worden van de club. Rcsv Zestienhoven geeft ook een vervolg aan de trainingen. In de tweede helft van juni gaat weer een serie van start, onder leiding van een andere trainer. Oud-deelnemers kunnen weer meedoen, maar ook nieuwelingen zijn welkom.’

Enthousiaste ouders
Ouders tonen zich ook enthousiast over de trainingen. Specifieker: over het positieve effect ervan op gedrag en sfeer. Schutrup: “Sport verbroedert. Opeens leren mensen elkaar kennen die voorheen nog nooit met elkaar hebben gesproken. Dat heeft een positieve invloed op de wijk. Sommige ouders vertellen me dat
de sfeer op het Oranjeplein de laatste tijd flink is verbeterd. Eén van hen zei bijvoorbeeld dat het ‘hangen’ minder is geworden. Dit toont de kracht van het netwerk en het inzetten van sport als middel bij deze kwetsbare groepen.”

Contact
Ook geïnteresseerd in een-tweetje met Wmo Radar? Zoek contact met Steven Schutrup of 06 27 97 94 12.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën