Alle kinderen moeten kunnen sporten, dus ook als ze uit een financieel minder draagkrachtig gezin komen. Het Jeugdsportfonds maakt het mogelijk dat het lidmaatschap van jongens en meisjes wordt vergoed tot maximaal 225 euro per jaar. Wijs iedereen binnen uw vereniging op die kans. Banners op de clubsite zijn daarvoor een handig middel.

Kinderen die de sportvereniging moeten verlaten omdat hun ouders de contributie niet langer kunnen opbrengen. Of jongens en meisjes die bijvoorbeeld na een proeftraining dolgraag lid willen worden, maar voor wie de financiële drempel te hoog is. Elke club is bekend met dit soort situaties. Besef dat het Jeugdsportfonds de oplossing kan zijn. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen binnen de vereniging dit scenario kennen en er de doelgroep op weten te attenderen.

Voor het Jeugdsportfonds komen 4- tot en met 17-jarigen in aanmerking die uit een gezin komen met maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. Verschillende kinderen uit hetzelfde gezin kunnen er hun voordeel mee doen. De vereniging kan geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dat is een taak voor leerkrachten, hulpverleners, maatschappelijk werkers en gezinsvoogden.

Klik hier voor meer informatie over het Jeugdsportfonds en om de advertenties voor in het clubblad te downloaden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse