Met de campagne ‘Hand in hand, voor het leven’ werken Opel, Feyenoord en de Hartstichting eraan om Nederlanders met een hartstilstand zo snel mogelijk adequate hulp te bieden. Binnen deze campagne slaan het Erasmus MC en Rotterdam Sportsupport de handen ineen en bieden zij reanimatietrainingen voor vrijwilligers van sportverenigingen aan.

Wekelijks krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis en jaarlijks overlijden 250 mensen op het sportveld door de gevolgen van een hartstilstand. Reanimatie binnen 6 minuten kan de overlevingskans verdubbelen. Met de campagne ‘Hand in hand, voor het leven’ werken Opel, Feyenoord en de Hartstichting eraan om 200.000 vrijwilligers te registreren in een oproepsysteem, waardoor heel Nederland binnen 6 minuten geholpen kan worden bij een hartstilstand.

Binnen deze campagne slaan het Erasmus MC en Rotterdam Sportsupport de handen ineen om vrijwilligers van sportverenigingen te leren reanimeren. Het Erasmus MC verzorgt deze reanimatietrainingen. Iedere deelnemer aan de training ontvangt het officiële certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

Vergoeding uit Bijdrage Kaderopleidingen

De kosten voor de training bedragen €120,- per reanimatietrainer. Eén trainer kan maximaal zes personen trainen. Per training kunnen meer of minder personen worden ingedeeld. Het aantal trainers wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemers.

Rotterdam Sportsupport kan aan Rotterdamse sportverenigingen de reanimatietrainingen vergoeden. Hiervoor kunnen clubs de Bijdrage Kaderopleidingen aanvragen. De maximale vergoeding die sportverenigingen jaarlijks voor deze en andere kaderopleidingen kunnen aanvragen, hangt af van het ledenaantal van de vereniging:

­ 0-200 leden: maximale vergoeding van €500,- per jaar

­ 200-500 leden: maximale vergoeding van €1000,- per jaar

­ >500 leden: maximale vergoeding van €2000,- per jaar

De aanvraag dient vier weken voor aanvang van de reanimatietraining bij Rotterdam Sportsupport binnen te zijn. Nadat de training heeft plaatsgevonden, ontvangt de club een factuur van het Erasmus MC. De vereniging voldoet de factuur zelf en stuurt een kopie van de factuur, een kopie van de certificaten en een ingevuld evaluatieformulier naar Rotterdam Sportsupport. Voor goedgekeurde aanvragen voldoet Rotterdam Sportsupport vervolgens de betaling.

Aanmelding reanimatietrainingen

Leden of bestuurders die een reanimatietraining willen volgen, kunnen gezamenlijk door de vereniging worden aangemeld bij Diba Latifi van het Erasmus MC. Zij coördineert en verzorgt de reanimatietrainingen. Aanmelden kan door haar een e-mail te sturen met daarin de volgende gegevens:

  • ­ Naam vereniging
  • ­ Factuuradres vereniging
  • ­ Aantal personen
  • ­ Gewenste datum of data
  • ­ Gewenst tijdstip
  • ­ Locatie met presentatiemogelijkheden waar de training kan plaatsvinden (de training vindt normaal gesproken op locatie van de sportclub plaats)

Meer informatie

Meer informatie over de reanimatietrainingen kun je verkrijgen door te mailen naar het Erasmus MC via onderwijs.acutegeneeskunde@erasmusmc.nl. Voor vragen over de Bijdrage Kaderopleidingen kunnen verenigingen terecht bij hun accounthouders van Rotterdam Sportsupport of contact opnemen via info@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur