In mei maakte het College van Burgemeester en Wethouders de plannen voor het Stadionpark bekend. Vanmiddag heeft de gemeenteraad het masterplan hiervoor vastgesteld. Varkenoord en Park de Twee Heuvels worden samen hét sporthart van Rotterdam. Ruim 3000 extra sporters kunnen er straks terecht. In het Stadionpark versterken sport, onderwijs, (studenten)huisvesting, kantoorfuncties en horeca elkaar.

De sportverenigingen die nu op Varkenoord gehuisvest zijn, zijn al jaren in gesprek met de gemeente over de Sportcampus en in afwachting van een besluit. De eerste plannen voor de gebiedsontwikkeling dateren van tien jaar geleden. Het Sportcomplex is inmiddels ernstig verouderd en dringend toe aan vernieuwing. Wethouder Antoinette Laan (Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur): “Ik feliciteer Rotterdam en in het bijzonder de betrokken sportverenigingen met het besluit van de gemeenteraad om de Sportcampus te realiseren. Het is heel fijn en terecht dat er nu duidelijkheid is. Ik weet zeker dat heel veel Rotterdammers hier profijt van gaan hebben. Voor Rotterdam (Zuid) heeft deze gebiedsontwikkeling grote betekenis bij het stimuleren van een actieve leefstijl.”

Varkenoord wordt een sportcomplex met plaats voor allerlei sporten. Voor voetbal, atletiek, maar mogelijk ook voor verdedigingssporten, dans en bijvoorbeeld cricket of hockey. Een uitbreiding en verrijking van het magere sportaanbod in Rotterdam Zuid. Gestart wordt met de aanleg van multifunctionele velden. In de plannen wordt rekening gehouden met een groei van het amateurvoetbal. Ook worden nieuwe sportvoorzieningen toegevoegd, namelijk een 8-baans atletiekbaan en een centrum voor indooratletiek (130 meter) dat ook voor andere sporten gebruikt kan worden. Op de Sportcampus komen topsport en amateursport samen, in Park de Twee Heuvels is ruimte voor ongeorganiseerd sporten en recreëren. Het gebied wordt daarmee weer levendig en een stuk aantrekkelijker om in te wonen, werken, sporten en recreëren.

Voor deze eerste fase (2015-2020) zijn de investeringskosten geraamd op maximaal 54 miljoen euro. Deze kosten zijn opgenomen in de Lange Termijn InvesteringsPlanning. De gemeenteraad van Rotterdam stelt Lange Termijn InvesteringsPlanning dit najaar vast.

In de tweede fase (2020-2035) moeten onderwijsvoorzieningen, een dubbele sporthal, (studenten)huisvesting, commerciële sportvoorzieningen, op sport gerichte kantoren en horeca een plaats in het gebied krijgen. Het Top- en Breedtesportcluster, zoals de eerste fase wordt genoemd, zal andere partijen verleiden om in deze fase te investeren.

De ontwikkeling van het Stadionpark is één van de motoren voor de kwaliteitssprong op Zuid, waaraan het College op uiteenlopende manieren gestalte wil geven.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur