Woensdag 25 september presenteerde wethouder Antoinette Laan (Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur) de Rotterdamse Aanpak voor een Veilig Sportklimaat op de voetbalvelden. Zij deed dit samen met Rotterdam Sportsupport, KNVB, SBV Excelsior, Sparta Rotterdam, Feyenoord en de vier grootste amateurverenigingen. Een brede vertegenwoordiging en dat is juist een kenmerk van de aanpak. Het bundelen van de krachten die aanwezig zijn in de Rotterdamse sportwereld.

Met deze aanpak zet Rotterdam in op een Veilig Sportklimaat, waarin sportiviteit, respect en plezier centraal staan. Wethouder Antoinette Laan: “Met elkaar beleven we veel plezier aan de sport, maar helaas gaat het ook wel eens mis. Met deze aanpak is duidelijk wat gewenst en ongewenst gedrag is, wordt goed gedrag beloond en slecht gedrag bestraft, en werken de betrokken partijen met zijn allen aan dát wat het allerbelangrijkste is op en rond het sportveld: plezier.”

Rotterdamse aanpak

De aanpak kent een aantal maatregelen: algemene omgangsvormen, eenduidige richtlijnen bij wangedrag, een overleg waarin verenigingen kennis en ervaringen delen en het formeren en versterken van de gedragscommissie. Ook onderling contact tussen verenigingen als er iets misgaat wordt gestimuleerd. De KNVB en Rotterdam Sportsupport bieden adviesteams aan om verenigingen te begeleiden bij het omgaan met deze vraagstukken. Dit is de basisaanpak. Waar nodig wordt dit uitgebreid met eigen initiatieven of met ondersteuning bij Verklaringen Omtrent Gedrag, het instellen van een vertrouwenspersoon of het leggen van contacten met Jeugdzorg.

Samenwerken

De Rotterdamse Aanpak kenmerkt zich vooral door het bundelen van de krachten die aanwezig zijn in de Rotterdamse sportwereld: gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, KNVB, amateurverenigingen, de betaald voetbal organisaties, maar ook partijen als de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, en iedere andere partij die een rol kan en wil spelen in een Veilig Sportklimaat.

Commitment amateurverenigingen

Doel is dat zoveel mogelijk verenigingen zich aansluiten bij deze aanpak. Gedurende de komende maanden worden alle Rotterdamse amateurverenigingen benaderd om mee te doen met de Rotterdamse Aanpak. Bij de betaald voetbal organisaties worden in het najaar voorlichtingsavonden georganiseerd.

Vier amateurverenigingen zijn voorloper in deze aanpak. VOC, Alexandria ’66, XerxesDZB en Spartaan ’20 zijn in een vroeg stadium al aangesloten bij de aanpak. Bij deze verenigingen heeft de aanpak al een plek in de organisatie. Zo heeft XerxesDZB de spiegelactie , als extra maatregel, geïntroduceerd op de vereniging. Diverse spiegels hangen op het complex met de tekst: ‘Hoe gedraag jij je vandaag?‘ V.O.C. heeft het contact met verenigingen geïntensiveerd. Henk Weijers: ‘Mocht een incident zich voordoen tijdens een wedstrijd, dan nemen we na afloop contact op met de tegenstander. We bespreken het voorval en nemen indien nodig extra maatregelen naar speler of team toe’.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur