Rotterdamse sportverenigingen kunnen het meest aan levenskracht winnen door verbeteringen door te voeren op het vlak van financiën en ledenwerving en -behoud. Dat blijkt uit het nieuwste vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport. De organisatie bekijkt nu dan ook hoe het clubs op deze terreinen nog beter van dienst kan zijn.

Op een schaal van 1 tot en met 6 scoren Rotterdamse verenigingen gemiddeld 4,21. Dat is nagenoeg even hoog als vorig jaar (4,25) en in 2010 (4,23). Hun vitaliteit wordt onder meer bepaald door de stand van zaken op het gebied van organisatie, vrijwilligersbeleid, financiën en ledenwerving en -behoud. Voor het negende jaar op rij heeft Rotterdam Sportsupport in mei en juni de vitaliteit van verenigingen gepeild. Bestuurders konden online duidelijk maken hoe het er bij hun club voor stond. Aan het licht kwam dat Rotterdam Sportsupport de grootste bijdrage aan vitaliteit kan leveren door te ondersteunen op het gebied van ledenwerving en -behoud en financiën. De organisatie onderzoekt nu, of het haar product- en dienstenaanbod kan aanpassen om nog meer aan behoeften van clubs te voldoen.

De onderzoeksresultaten geven de situatie in Rotterdam goed weer, want vertegenwoordigers van maar liefst 64% van de verenigingen, ofwel 218 clubs, vulden de digitale vragenlijst in. Gemiddeld hadden zij een tevredenheidcijfer van 7,5 in petto voor Rotterdam Sportsupport. Dat is een fractie minder hoog dan 2011. Verenigingen die ondersteuning hadden gekregen, bedeelden Rotterdam Sportsupport gemiddeld met een 7,9. Andere clubs gaven een 7,1.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg